Illustrasjonsoto: Leif Jönsson/Mostphotos

Prinsipper for prising, overføring av bud og budfrister endres.

Det skriver Statnett på sin nettside.

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden har sendt regulatorene justeringer til sine forslag om å opprette et nordisk kapasitetsmarked for automatiske balanseringsreserver (aFRR).

I april i år sendte Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet inn forslag til et fellesnordisk kapasitetsmarked for automatiske balanseringsreserver, aFRR (automatic frequency restoration reserve). 

I oktober ba regulatorene (NVE i Norge) om at det skulle gjøres endringer i forslaget.

På bakgrunn av dette og tilbakemeldinger fra aktører i kraftmarkedet, har de systemansvarlige nettselskapene i Norden gjort justeringer i forslaget.

De viktigste endringene er:

  • Marginalprising (pay-as-clear), det vil si at alle utløste bud får betalt den samme prisen, og ikke differensiert per bud (pay-as-bid). De systemansvarlige nettselskapene i Norden har blitt enige om å endre til en marginalprismodell.
  • Overføring av aFRR-forpliktelser innen budområdene. De systemansvarlige nettselskapene i Norden vil åpne for muligheten til å overføre bud mellom markedsaktører innen det samme budområdet.
  • D-1-marked. Lukketid for aFRR-kapasitetsmarkedet har blitt flyttet til dagen før reservene skal kunne brukes (D-1), for å få det nærmere realtid som er i tråd med nye reguleringer.