Seterfossen kraftverk i Namsskogan i Trøndelag (bildet) skal bygges ut. Foto: Ulvig Kiær AS

Gravleggingen av Sanderud-utvalgets forslag om grunnrenteskatt for småkraften fører til aktivitet i bransjen.

Som Energiteknikk skrev fredag, førte regjeringspartienes beslutning om å droppe Sanderud-utvalgets foreslåtte senking av innslagspunktet for grunnrenteskatten til at Småkraft AS varslet at de ville investere i flere prosjekter.

Samme dag forfalte også daglig leder Anders Kiær i småkraftselskapet Ulvig Kiær AS til Energiteknikk at de har bestemt seg for å bygge ut Seterfossen i Flåttådalselva i Namsskogan nord i Trøndelag.

– Vi har ventet og ventet på hva som kommer til å skje med innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraft, og vi har sittet og holdt på detaljplanen. Den blir sendt nå. Vi klemmer til med en gang, vi er veldig godt fornøyd, sier Kiær til Energiteknikk.

3,4 MW

Han sier utbyggingen vil koste om lag 45 millioner kroner, og fremholder at utbyggingen vil skje i en grisgrendt kommune som sårt trenger aktivitet.

Ulvig Kiær AS eier fallretten til fossen sammen med en nabo. Kraftverket skal bli på 3,4 MW og produsere 10-11 GWh per år.

– Dette hadde ikke vært mulig hvis Sanderud-utvalgets forslag om senket innslagspunkt for grunnrenteskatt fra 10 til 1,5 megavoltampere hadde blitt vedtatt?

– Nei. Kravene som stilles til anleggene gjør at vi ikke klarer å bygge ut dette til under fire eller fire og en halv krone per kilowattime, sier Kiær.

Fryktet å måtte selge

Selskapet har allerede bygget ut seks små kraftverk, og Kiær fryktet å måtte selge et av dem hvis de faktisk hadde måttet betale grunnrenteskatt.

– Vi kunne rett og slett fått mer skatt enn vi hadde inntekter. Vi har finansiert virksomheten med låneopptak. Da måtte vi kanskje ha solgt til utenlandsk kapital som har omtrent null i rente, mens vi betaler opp mot fire prosent. Vi måtte vurdert å redusere antall ansatte. Så dette er en gledens dag. Nå håper jeg at dette blir liggende i ro i mange år fremover. Det å ha langsiktige rammebetingelser, er viktig hvis vi skal få til overgangen til et fornybart samfunn, sier Kiær.

Selskapet planlegger å bygge flere kraftverk.

– Vi bygger sten på sten. Vi har egne ansatte og maskiner, og når Seterfossen er ferdig, har vi som mål å rullere til neste prosjekt, sier Kiær.