Konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre per kilowattime (kWh). Det er en økning fra 10,99 øre/kWh i 2019.

Rettet feil i tittel.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk. Den nye prisen gjelder for hele leveringsåret 2020, skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift.

Et stort antall kraftkommuner og flere fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Systemprisen hittil i år har i gjennomsnitt vært rundt 38,5 øre/kWh, som er langt over årets konsesjonskraftpris på kr 10,99 øre/kWh. Kvartalsprisene for leveranser i 2020 ligger nå i gjennomsnitt i størrelsesorden 36 øre/kWh, basert på markedsinformasjon fra Nasdaq OMX, opplyser departementet.