De ansatte i Kraftmontasje AS er fornøyde med en ny kontrakt. På bildet ser vi teknisk sjef Børge Sylte, økonomisjef Øystein Søraas, prosjektsjef Per Magne Bjerkevoll og prosjektleder Oddgeir Stokke. Foto: Kraftmontasje

Kraftmontasje AS har tegnet kontrakt med Sunnfjord Energi AS om bygging av en ny 132 kV kraftledning fra Hålandsfoss til Lutelandet Energipark i Fjaler kommune. 

Linjen bygges i forbindelse med en nyetablert vindmøllepark på Lutelandet.  Kontrakten er verdt litt over 100 millioner kroner, skriver Kraftmontasje AS i en pressemelding.

Linjen er ca. 28 kilometer lang og skal bygges i perioden januar 2020 til 30. september 2021. 

Kraftledningsmastene er i stål og kompositt på denne ledningen.  Arbeidene gjøres i samarbeid med Hallingmast AS. 

«Dette er den første skikkelig store kraftledningen som Kraftmontasje skal bygge med komposittmateriale.  Dette er en mastetype det blir stadig mer av, og prosjektet vil gi selskapet ytterligere og styrket erfaring med bygging i dette materialet», skriver selskapet i meldingen.

Sammen med den nylige inngåtte kontrakten på tekniske installasjoner ved Nordøyvegen og flere andre større pågående kontrakter i Bergen, Lofoten, Senja og Hardanger, går Kraftmontasje inn i 2020 med en ordrereserve på nesten en halv milliard kroner, opplyser de i meldingen. 

Selskapet har utvidet både stab og produksjon i løpet av 2019 og teller nå ca. 85 ansatte.  De opplyser at det kan ligge an til ytterligere rekrutteringer i 2020.