Forbundsleder Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet. Foto: El og It Forbundet

El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om ny kompetansereform våren 2020. EL og IT Forbundet krever at det opprettes kompetansefond som sikrer arbeidstakere full lønnskompensasjon under etter- og videreutdanning. Fondene skal ifølge forbundet være spleiselag mellom staten og næringslivet, og skal styres av partene i arbeidslivet.

– De færreste kan si fra seg inntekten, uansett hvor viktig det er med etterutdanning. Derfor mener vi at full lønnskompensjon må være et av hovedelementene i en ny kompetansereform, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet, i en pressemelding.

Trenger ny kompetanse

Hva slags kompetanse som trengs varierer veldig fra bedrift til bedrift, og fra arbeidstaker til arbeidstaker.

– Derfor er det fornuftig at partene styrer fondene, sier Andersen.

Store satsinger på digitalisering, automatisering og ny teknologi i arbeidslivet øker behovet for etter- og videreutdanning, ifølge forbundet

– For mange er etterutdanning nødvendig for å stå i arbeid. Bedrifter trenger også ny kompetanse for å være gode nok, sier Andersen.

Energi Norge uenig

Direktør for arbeidsgiverpolitikk i Energi Norge, Ståle Borgersen, er enig i at den teknologiske utviklingen i næringen går fort, og at det er stort behov for videre- og etterutdanning.

Men han viser til at dekning av kostnader allerede er regulert i Hovedavtalens paragraf 18-3. Den slår fast at «kostnader til etter- og videreutdanning i samsvar med bedriftens behov er bedriftens ansvar».

–  Vi ser derfor ikke behovet for å opprette egne kompetansefond. Vi tror tvert imot dette vil skape unødvendig byråkrati, sier han til Energiteknikk.

Han viser også til at Energi Norge nylig har etablert en opplæringsveileder i samarbeid med EL og IT Forbundet, hvor det blant annet fremgår hvordan kompetanseheving bør fordeles med 70 prosent praktisk arbeidserfaring, 20 prosent læring gjennom andre og 10 prosent mer formelle kurs og programmer.