Illustrasjonsfoto: Rejlers Elsikkerhet

Rejlers Elsikkerhet AS har inngått avtale med Lyse Elnett om leveranse av DLE-tjenester.

Avtalen innebærer at Rejlers vil gjennomføre årlige tilsyn av inntil 3.500 boliger og virksomheter, av totalt om lag 6.500 tilsyn som Lyse Elnet gjennomfører årlig, skriver Rejlers i en pressemelding.

Hovedmålsettingen med arbeidet er å redusere antall branner med årsak i elektriske feil og mangler, samt veiledning i trygg bruk av elektriske apparater. 

Avtalen gjelder fra 1. januar 2020 og løper over to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Den har en verdi på ca. 7 millioner kroner per år.