Illustrasjonsfoto: Pål Bentdal

Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.

Det skriver Statnett på sin nettside. Leveringspåliteligheten på strøm er 99,98 prosent, opplyser selskapet.

Det var flere, men kortere strømbrudd enn året før, slik at den samlede tiden hver forbruker var uten strøm, var om lag den samme.

– Naturlig nok er det flest strømbrudd som følge av feil i de regionale og lokale ledningsnettene. Det er både fordi det landsdekkende hovedstrømnettet som regel driftes slik at en enkeltfeil ikke rammer forbrukere, og fordi mastene er høyere og kraftigere, sier konserndirektør Peer Østli i Statnett i meldingen.

Av den mengden strøm som ikke kom fram til forbrukerne i fjor, skyltes ca. 3 promille feil i Statnetts hovedstrømnett.

På Statnetts kraftledninger har det vært færre feil de siste tre årene enn i perioden 2013-2015, men også i 2018 ga uvær som «Knud» og «Helene» utslag på statistikken.

Tiltak i anleggene har ifølge Statnett gitt bedre kvalitet på den strømmen som har blitt levert, i form av mindre flimmer og spenningsvariasjoner i nettet.