Harald M. Andreassen (Nordlandsnett) (f. v.), Kjell Pettersen (Siemens), Thomas Skånøy (Siemens), Ivan Lyng (Siemens), Tore Bjørnådal Storli (Nordlandsnett), Bjørn B. Pedersen (Nordlandsnett), Kent Hüttepohl (Nordlandsnett), Trond Storjord (Nordlandsnett) Hans Vidar Torbergsen (Nordlandsnett). Foto: Nordlandsnett

Om kjøp av blant annet koblingsanlegg med ren luft og vakuumbrytere.

I løpet av de neste seks til åtte årene skal Nordlandsnett bygge tre helt nye transformatorstasjoner og utvide og oppgradere flere eksisterende.

Onsdag signerte Nordlandsnett og Siemens rammeavtale om kjøp av alt elkraftteknisk materiell, med en varighet på tre år, med en mulighet for forlengelse i ytterligere tre eller fem år. 

Vakuumbrytere

Gjennom rammeavtalen får Nordlandsnett tilgang til blant annet 132 kV koblingsanlegg med ren luft og vakuumbrytere, kontroll- og fellesanlegg, og relevern.

Det vil også kunne være behov for komponenter tilpasset nye typer forbruk og innmatinger, for eksempel landstrøm til båter og strømproduksjon fra solceller.

Gjennom samhandling skal Siemens selv prosjektere leveransene av materiell.

Skal spare penger

Dette skal innebære tidlig klargjøring av sentrale usikkerheter, og gi forutsigbarhet i gjennomføringen, noe som skal reduserer risiko for endringer og merkostnader.

Selskapet skal dermed kunne kjøpe riktig stasjonsmateriell, uten behov for prosjektering utført av en tredjeparts konsulent.

Dermed skal selskapet slippe konkurranseutsetting av både prosjektering og leveranse fra gang til gang.

«Samtidig får vi svært gunstige priser. Denne rammeavtalen vil gjøre stasjonsbygging effektiv og kostnadsbesparende», skriver Nordlandsnett i meldingen.