NVE-bygget på Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Lie

Tirsdag klokka 9.30.

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å vurdere hvilke virkninger NorthConnect, en konsesjonssøkt ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia, kan ha for miljø, naturressurser, kraftsystem og kraftmarked.

NVEs vurderinger skal oversendes til OED, som skal behandle søknadene fra NorthConnect videre. Dette vil skje i  morgen, tirsdag 10. desember klokka 9.30, skriver direktoratet i en pressemelding.

Samtidig holder direktoratet et arrangement for pressen hvor Energiteknikk vil være til stede.