Foto: Øyvind Lie

Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.

Dette er en økning på ni prosent sammenlignet med varsel for 2019, skriver Reguleringsmyndigheten i en melding.

Varslet inntektsramme for Statnett er foreløpig ikke klar, men Reguleringsmyndigheten har beregnet kostnadsgrunnlaget til 7,5 milliarder  kroner, inkludert kostnader knyttet til systemansvar.

Beregningen er basert på blant annet en forutsetninger om referanserente på 5,47 prosent og en referansepris på kraft på 391,8 kr/MWh.

Bransjens faktiske kostnader i 2018 var 268 millioner kroner lavere enn det som ble lagt til grunn ved vedtak om inntektsrammer for 2018. Dette beløpet, ilagt renter, blir trukket fra inntektsrammen i 2020, opplyser Reguleringsmyndigheten.