olkiluoto
Olkiluoto 3-reaktoren. Foto: TVO/Hannu Huovila

Skulle starte kommersiell produksjon i 2010, nå er det utsatt til mars 2021.

 Det går fram av en melding fra kraftverkets eier Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Leverandøren Areva-Siemens Consortium har nå varslet TVO om at atombrensel skal føres inn i reaktoren i juni 2020, at den skal kobles til nettet i november 2020, og at normal kraftproduksjon vil starte i mars 2021.

Mangler reservedeler

Dette er er seks måneder senere enn den forrige oppdateringen, som varslet at vanlig kraftproduksjon skulle starte i september 2020.

Årsaken til forsinkelsen skal ifølge konsortiet Areva-Siemens være at treg framgang med testing av systemene, og manglende leveranser av reservedeler.

Det ble funnet feil på komponenter i dieselgeneratorene, som skal sikre reservekraft om strømmen går på anlegget, og det kan ifølge meldingen ta måneder å få reservedeler levert.

Dårlig prosjektstyring

Byggingen av kraftverket startet i 2005, og planen var da å sette kraftverket i drift i 2010. Årsakene til de mange og lange forsinkelsene har vært mange, men dårlig prosjektstyring er en viktig grunn.

Det førte blant til støping med for dårlig betong, dårlig sikkerhetskultur, sviktende kvalitetsstyring på byggeplassen, dårlige sveiserutiner, bruk av feil materialer i rør og planleggingsfeil i turbin­anlegget.

Den dårlige prosjektstyringen førte til at byggingen startet før planleggingen var skikkelig ferdig, slik at arbeid måtte gjøres om igjen.

Stort aggregat

Den nye reaktoren skal produsere nesten like mye kraft som de to eksisterende reaktorene i Olkiluoto til sammen, og gi hele 13 TWh kraft per år, produsert med ett aggregat på hele 1600 MW.

Om lag 40 prosent av effekten kommer av en høytrykksturbin, mens tre lavtrykksturbiner hver gir ca. 20 prosent.

Alt dette sitter på en 68 meter lang aksel som roterer 1500 ganger i minuttet.