Foto: Powel

Den italienske energigiganten Enel kjøper programvare av Powel for å optimere kraftproduksjonen.

Powel er eid av Arendals Fossekompani.

Kontrakten innebærer at Powel skal levere programvare for å prognosere og optimere Enel sin kraftproduksjon, både vannkraft og termisk kraftproduksjon samt vindkraft, solkraft og batteri i de forskjellige italienske kraftmarkedene. 

Med en årlig kraftproduksjon på 250 TWh er italienske Enel et av verdens største energiselskap, med en portefølje som består av rundt 700 kraftverk, hvorav 200 vannkraftverk og 50 termiske kraftverk er regulerbare. 

– Dette er den største kontakten i Powel sin historie. Samarbeidet med Enel vil bety mye for oss både markedsmessig og i form av videreutvikling av våre produkter, sier Straume, sier Trond Straume, administrerende direktør i Powel, i en pressemelding.

I tillegg inneholder kontrakten programvare for krafthandel og håndtering av energikontrakter for Enels fornybare kraftproduksjon over hele verden.