Rotoren under montasje i en av de nye statorene ved Rana kraftverk. Foto: Statkraft

Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.

Dersom det blir gitt grønt lys for fase to kan det plusses på ytterligere 200 millioner kroner. Det primære målet med oppgraderingen er ikke å øke produksjonskapasiteten, men å sørge for at Rana kraftverk stabilt kan produsere i 50 nye år.

Det Marianne Fineide, leder for kraftverksgruppe Rana, som forteller dette. Arbeidet er kommet godt i gang. Tre av fire statorer i generatorene er skiftet ut, og rotorene er rehabilitert. Nye 132 kV-kabler er installert. Nå er fire nye francis-turbiner i bestilling. Den første skal monteres i 2021. Den siste i 2025.

– Det er vurderinger rundt teknisk levetid som ligger til grunn for dette oppgraderingsprosjektet, forteller Fineide til Energiteknikk.

– Det som nå står for tur, er utskifting av mange av de tunge tekniske komponentene. Turbinene inngår som en del av dette, sammen med betydelig rehabilitering av luker, kuleventiler og trykksjakter i vannveiene. Dessuten skal to finvaregrinder skiftes ut.

I drift siden 1968

Inntil det første aggregatet i Svartisen kraftverk ble satt i drift på begynnelsen 90-tallet, var Rana kraftverk, med en effekt på 500 MW, det største i sitt slag i Nordland fylke målt i produksjon. Utbyggingen ble gradvis gjennomført fra 1968 til 1980. Kraftverket ligger inne i fjellet om lag fem kilometer ovenfor Ranaelvas utløp i Ranfjorden, og utnytter en brutto fallhøyde på 520 meter.

– Selv om produksjonsøkning ikke er et mål i seg selv, er det beregnet at oppgraderingen vil bidra med en økning på rundt 40 GWh. Fra april 2020 er det lagt opp til produksjonsstans i kraftverket, med en forventet varighet på et halvt år, opplyser Fineide.

Hovedleverandører i den første fasen er Voith Hydro (statorer og oppgradering av rotorer), Andritz Hydro (turbiner og tiltak i vannveier) og Energianlegg AS (kabelarbeider).

Neste fase

Fase to, med et investeringsomfang på rundt 200 millioner kroner, ligger innenfor et tidsperspektiv fra 2026 til 2034. Her er planen, under forutsetning av at det blir gitt grønt lys, at det blant annet blir gjennomført oppgraderinger av krafttransformator og apparat- og kontrollanlegg.

Kraftverksgruppe Rana er et tyngdepunkt i norsk vannkraftproduksjon. Åtte kraftverk, med til sammen 18 aggregater, står årlig for en gjennomsnittlig normalproduksjon på rundt 5 TWh.

Fakta om Rana kraftverk

Eierskap: Statkraft (100 prosent)

Produksjon: 1975 GWh

Effekt: 500 MW

Fallhøyde: 520 meter

Byggeår: Gradvis bygd fra 1968 til 1980