Longyear Energiverk
Norges eneste kullkraftverk, i Longyearbyen på Svalbard.

Siden Norge har nær 100 prosent fornybar kraftproduksjon. Utrolig, sier SVs Lars Haltbrekken.

– Regjeringen er tydeligvis mot kullkraft, så lenge den er i andre land. Kullkraftverket på Svalbard gjør de lite for å bli kvitt og erstattet med ren og fornybar energi. Det er ganske utrolig at regjeringen ikke vil tilslutte seg den internasjonale alliansen mot kullkraft, sier SVs Lars Haltbrekken ifølge NTB.

Han sendte en uke før jul skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om hvorfor regjeringen ikke har tilsluttet seg Powering Past Coal Alliance.

Danmark og Sverige med

Det er et initiativ dratt i gang av Storbitannia og Canada. 32 land har hittil forpliktet seg til å fase ut kull. Danmark, Sverige, Finland, Belgia og Tyskland er blant landene som er med.

Julaften kom svaret fra Elvestuen.

«Norge har bortimot 100 prosent fornybar kraftproduksjon. Regjeringen ser det som mer naturlig at vi retter vår innsats mot andre initiativer for å få ned globale klimagassutslipp», skriver Elvestuen.

Vil hjelpe u-land

Han viser til at regjeringen vil satse på å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull.

Blant annet har regjeringen støttet et kullinitiativ gjennom Verdensbanken.

«Vår satsing på fornybar energi i utviklingsland gjennom bilateralt bistandssamarbeid, multilaterale kanaler og Norfunds investeringer i fornybar energiproduksjon gir viktige bidrag til økt fornybar energiproduksjon noe som bidrar til redusert behov for kullkraft», skriver Elvestuen.

– Pinlig

Haltbrekken er ikke fornøyd.

Han viser til at SV har fremmet forslag om å sette av 30 millioner kroner neste år til en batteripakke som han mener ville vært starten på en ny energiforsyning for Longyearbyen. Hydrogen er også et alternativ, ifølge Haltbrekken.

 Miljøstiftelsen Zero er like klar i sin kritikk.

– Det er pinlig at det faktum at Norge ikke vil forplikte seg til å fase ut bruken av kullkraft på et av stedene der klimaendringene er mest synlige, gjør at Norge ikke kan ta internasjonal ledelse på å erstatte kullkraft med fornybar energi globalt, sier Per Kristian Sbertoli i Zero.