Thomas Pettersen (t.v.), administrerende direktør i Rejlers Norge og Stein Ola Bergheim, styreleder Smarthub AS er begge fornøyd med avtalen som er inngått. Foto: Rejlers

Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur

Rejlers har inngått avtale med eierne av Smarthub AS om kjøp av alle aksjene i selskapet, skriver selskapet i en pressemelding.

Smarthub AS leverer innsamling, kvalitetskontroll, distribusjon og administrasjon av data fra ca. 153.000 smarte målere for 10 nettselskaper i Møre og Romsdal. De samme 10 nettselskapene eier har eid Smarthub AS.

Avtalen som ble signert torsdag innebærer at Rejlers overtar alle aksjene i selskapet, inkludert driftskontraktene som selskapet har med de 10 nettselskapene.

Driftskontraktene som Smarthub AS har med nettselskapene, vil i tiden som kommer fases over til Rejlers’ storskala tjenesteplattform for IoT infrastruktur.

Gjennom avtalen vokser Rejlers’ portefølje av smarte målere som tilføres tjenester fra driftsplattformen Quant til over 2 millioner målere i Norden, hvorav ca. 400.000 av disse inngår i Rejlers sitt totalkonsept for driftstjenester, opplyses det i meldingen.

Gjennom kjøpet av Smarthub AS så overtar Rejlers tre ansatte som vil opprettholde arbeidssted i Molde.