Seksjonssjef Torfinn Jonassen i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.

Over nyttår vil RME sende ut forslag til nytt regelverk for nettleie i lavspenningsnettet, med effekttariffer, slik Energiteknikk nylig omtalte.

På Energi Norges nettkonferanse i Trondheim onsdag lettet seksjonssjef Torfinn Jonassen i RME litt på sløret om hva tariff-forslaget vil inneholde.

Stor valgfrihet

Jonassen fortalte at energileddet over tid skal reduseres slik at de gjenspeiler tapene i nettet.

Nettselskapene skal, slik NVE-sjef Kjetil Lund tidligere har varslet, få frihet til hvilken modell som skal velges. De skal kunne velge sikringsdifferensierte nettleier, abonnert effekt og målt effekt.

Da NVE foreslo å kun åpne for abonnert effekt for to år siden, førte det  som kjent til hard kritikk og trekking av forslaget.

Advarte mot time of use

Selv om NVE ikke vil forby det, advarte Jonassen mot bruk av time of use-tariffer, hvor nettleien synker og stiger på bestemte tidspunkter på døgnet, som en slags rushtidsavgift.

– Jeg tror man skal være litt forsiktig med det, fordi hvis man har kunder koblet opp mot automatikk, vil laster momentant kobles ut eller på. Det er ikke bra for kraftsystemet, i kraftsystemet liker man jevne overganger, sa Jonassen.

Hvis selskapene velger sikringsbaserte tariffer understreker Jonassen overfor Energiteknikk at oppløsningen bør være fin, slik at man greier å skille godt nok mellom store og små kunder.

Dagsmaks

Når det gjelder målt effekt, ønsker han at tariffen ikke settes ut fra maksforbruket per måned, men maksforbruket for hvert enkelt døgn.

– Hvor mange år hvis selskapene ha på seg for å innføre effekttariffene?

– Jeg tror vi må komme tilbake til det i høringen. Men vi ser for oss at det skal være en relativt romslig periode, sier Jonassen.