Dronene har et vingespenn på cirka to meter og veier i underkant av 20 kg. De har en rekkevidde på nærmere ti mil og flyr opptil åtti kilometer i timen. Foto: Hafslund Nett

Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.

– Innen få år håper jeg vi kan bruke droner til å lokalisere alle brudd som oppstår i luftledningsnettet, slik at feil kan utbedres enda raskere enn i dag, sier Arild Haugen, som er direktør for nettdrift i Hafslund Nett i en pressemelding.

I dag lokaliseres brudd på luftlinjenettet av utemannskap fra Hafslund Nett som går befaring langs linjene når det oppstår feil. I tillegg brukes helikopter.

Selvkjørende

I 2019 kom Hafslund Nett i kontakt med det norske gründerselskapet KVS Technologies, som har spesialisert seg på å gjøre autonom inspeksjon av kraftnettet til en tjeneste. Senere samme år inngikk de en omfattende innovasjonskontrakt sammen.

– Vi har møtt en del skepsis underveis. Mange viser til begrensninger i regelverket til luftfartsmyndighetene, og at det derfor ikke er mulig å fly selvkjørende droner per i dag, men heldigvis har KVS bevist at det ikke stemmer og at teknologien fungerer, sier Haugen.

Målet med prosjektet er at en flåte av utplasserte droner om noen år skal supplere utemannskapets beredskapsarbeid. Når dronene settes i drift, vil tiden som går før feil blir lokalisert reduseres kraftig, og kundene vil oppleve kortere avbruddstider og et mer stabilt strømnett.

– Innovasjonskontrakten har en horisont på cirka to år, og vi skal ende opp med et robust produkt som vil komme kundene våre til gode, sier Haugen.

Testflyvning

Hafslund og KVS utførte den første dronetesten i mai 2019, med to vellykkede flyvninger langs både Hafslund Netts og Statnetts ledningsnett i Nordmarka, nord for Oslo. Dronen fløy en rute på om lag fem mil, fra Skjærsjøen til Kikut.

– Flyvningen ble overvåket fra bakken, og dronen overførte data i sanntid til KVS sin skyløsning, slik at flyvingen kunne følges fra bakken og fra driftssentralen. Nå er planen videre å gjennomføre ytterligere tester, på en egnet lokasjon der Hafslund Nett har et utbredt luftlinjenett, forteller Arild Haugen.

20 kg

Dronene har et vingespenn på cirka to meter og veier i underkant av 20 kg. De har en rekkevidde på nærmere ti mil og flyr opptil åtti kilometer i timen

Hvert droneoppdrag for Hafslund Nett verifiseres og initieres av KVS, og overvåkes fra deres kontrollsenter. Kontrollromsoperatørene, som har operativ erfaring fra luftfart, overvåker gjerne flere droner samtidig, samhandler med lufttrafikktjenesten og kan gi direkte kommandoer til dronen dersom det skulle være nødvendig.

Når dronen ikke er i bruk, står den trygt inne i en hangar, som fungerer både som en lader og et hus som beskytter den mot vær og vind, og gjør at den er klar for oppdrag døgnet rundt.