havvind
Illustrasjonsfoto: Ørsted

Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.

Regjeringen har satt av 65 millioner kroner til prosjektet over statsbudsjettet for 2020. Brorparten av investeringsbehovet vil bli dekket av private investeringer.

«Det er et kjempestort prosjekt. Vi skal bygge mer enn fem ganger så mye kapasitet, som vi har i dag. Vi skal ha en fornuftig og ambisiøs plan for utbyggingen. Derfor går vi nå i gang med de innledende undersøkelsene», sier klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i en pressemelding.

Screening

Undersøkelsene skal bekrefte at det er praktisk mulig å etablere en eller flere energi-øyer med hensyn til natur, miljø- og planforhold.

De skal også omfatte økonomiske beregninger som kan skape grunnlag for å fatte endelig beslutning.

Screeningen av mulige plasseringer er første skritt på veien. Det skal fortsatt gjøres en lang rekke andre analyser, før en endelig beslutning kan fattes.

Ifølge meldingen skal det også gjøres innledende dialoger om samarbeid med «relevante Nordsjøland».

Screeningen vil omfatte områder i Kattegat, Østersjøen og Nordsjøen.

Utvikle teknologier

Konseptet «energiøy» innebærer ifølge pressemeldingen en fysisk øy eller plattform som fungerer som knutepunkt for kraftproduksjon fra omkringliggende havvindmølleparker som «forbindes og distribueres mellom Nordsjøland».

Det kan i konseptet også tilkobles annet el-teknisk utstyr som lagringsfasiliteter, elektrolyseanlegg eller andre elkonverteringsteknologier.

Energiøyen kan medvirke til mer effektiv utnyttelse av havvind langt fra kysten og dermed skape plass til vesentlig mer havvind i det danske og europeiske energisystemet. 

De 65 millioner danske kronene skal både brukes til forundersøkelser av selve energiøyen, men også til utvikling av teknologier for å lagre og omdanne de store mengder elektrisitet en energiøy vil producere.