Solparken Kallmünz i Bayern. Foto: Enerparc GmbH

Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.

Avtalen gjelder for fem solparker i Bayern som får en samlet installert kapasitet på 52 MWp. Statkraft skal kjøpe om lag 600 GWh fra prosjektene fra mai 2020 til desember 2031, skriver Statkraft i en pressemelding.

Enerparc er ansvarlig for utvikling, bygging og drift av parkene. Selskapet Sunnic, eid av Enerparc, blir ansvarlig for salg av kraften i spotmarkedet. Det langsiktige kraftkjøpet fra Statkraft gir Enerparc den nødvendige sikkerheten til å bygge prosjektet.