Foto: Grønn Kontakt

Statkraft kjøper Agder Energis 47,5 prosent eierandel i elbilladeselskapet Grønn Kontakt og tar full kontroll over selskapet.

Oppkjøpet styrker Grønn Kontakt i Norden, og posisjonerer Statkraft for vekst innenfor hurtiglading i Europa, hvor selskapet allerede er den største produsenten av fornybar energi, skriver Statkraft i en pressemelding.

Norge har et av de mest modne markedene for lading av elbiler i verden og Grønn Kontakt har en ledende posisjon og ti år med erfaring i dette markedet. 

– Tiden er inne for å bygge videre på Norges og Grønn Kontakts sterke posisjon og bruke vår kompetanse og våre konkurransefortrinn til å bidra med full kraft i elektrifiseringen av transportsektoren, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft, i meldingen. 

Statkraft har vært medeier i Grønn Kontakt siden 2012. Med overtakelsen av Agder Energis aksjepost og gjennomført emisjon øker Statkraft sin eierandel til nær 96 prosent. Øvrige aksjonærer vil også få tilbud om å selge sine aksjer. Statkraft skriver at de har en klar ambisjon om å støtte videre vekst i selskapet, med mål om å utvide hurtigladernettverket i Norge de nærmeste årene.

Statkraft har de siste årene posisjonert seg i det tyske markedet for lading av elbiler gjennom oppkjøpene i E-WALD og eeMobility. I tillegg vurderes Storbritannia for en videre satsing. I disse markedene har Statkraft allerede kraftproduksjon og omfattende markedsoperasjoner.