Solarias solpark Santiz (50 MW) i Salamanca i Spain. Foto: Solaria

Statkraft har inngått avtale med solkraftprodusenten Solaria i Spania om å kjøpe kraft fra fem solparker.

Den fysiske kraftavtalen, en såkalt PPA, går over 10 år. Parkenes samlede installerte kapasitet er 252 MW, og de vil produsere om lag 500 GWh per år. De skal kobles til nettet i løpet av 2020, skriver Statkraft på sin nettside.