Illustrasjonsfoto: Henrik Glette

Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.

Basert på dataene i en europeisk sammenligning av systemansvarlige nettselskaper som NVE publiserte i høst, har Statnett fått utarbeidet en ny rapport om selskapets effektivitet.

Rapporten har korrigert for at kostnadsnivået er ulikt mellom land, og gir høyere effektivitetsresultat for Statnett enn den europeiske analysen som ble publisert tidligere i høst.

– Men heller ikke den nye analysen korrigerer for klima og topografi, som også er viktige forhold som påvirker vår virksomhet, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett i en pressemelding.

NVE vurderer hvor effektive norske nettselskaper er når rammene for tillatt inntekt for hvert enkelt selskap fastsettes. Statnett blir sammenlignet med andre systemansvarlige nettselskaper i Europa.

Å være bedre enn gjennomsnittet er imidlertid ikke godt nok for Statnett. Hundhammer opplyser at selskapet har som mål å være blant de 25 prosent mest effektive systemansvarlige nettselskapene i Europa.

– Det er vi ikke nå, og dette resultatet er uansett lavere enn tidligere år. Statnett har vært gjennom en periode med store investeringer. Det kan påvirke vår effektivitet, som rapporten også belyser. Vi har allerede gjennomført effektiviseringsprogrammer, og vi vil fortsette vårt arbeid med å bli mer kostnadseffektive, sier Hundhammer.