nord pool
Foto: Ilja Hendel/Nord Pool

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.

Statnett får dermed en mindre eierandel enn tidligere, men beholder en viktig rolle i styringen av kraftbørsen gjennom et felles eierselskap med de andre nordiske og baltiske eierne.

– Nord Pool har vært en sentral aktør i etableringen av et velfungerende kraftmarked i Norge og Norden, og det har vært strategisk viktig at Statnett sammen med de andre systemansvarlige selskapene i Norden har vært eiere av selskapet. Når vi nå forventer at flere konkurrerende børser vil etablere seg i det nordiske markedet, endrer dette seg, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett, i en pressemelding.

Likebehandling

Markedsplassen for kjøp og salg av kraft er i dag konkurranseutsatt i Europa. Alt tyder ifølge Statnett på at dette om kort tid vil bli etablert også i Norge og Norden.

Nord Pool driver i dag markedsplasser for kraft i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland, Østerrike og Luxemburg i tillegg til hovedvirksomheten i Norden og Baltikum.

– Som eier av det nasjonale kraftnettet og systemansvarlig i det norske kraftsystemet, mener vi at det ikke er naturlig at vi skal være dominerende eier i en slik konkurranseutsatt virksomhet. Vi må som systemansvarlig likebehandle de ulike børsene. Samtidig er det viktig for forsyningssikkerheten at markedet og børsen gjennom priskoblingen bidrar til balanse mellom produksjon og forbruk fra dag til dag. Disse hensynene mener vi at Statnett og de andre systemansvarlige kan ivareta når vi beholder en eierandel på 34 prosent, sier Løvås i meldingen.

Nord Pool ble etablert i 1993. Nå eies selskapet av de systemansvarlige nettselskapene i Norden, Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg har de tilsvarende baltiske selskapene Elering, Litgrid og Augstsprieguma hatt en mindre eierandel.

Beholder hovedkontor i Oslo

Den norske eierandelen, som Statnett forvalter, har vært 28,2 prosent de siste 18 årene. Etter salget vil Statnett ha en indirekte eierandel i Nord Pool-konsernet på rundt ti prosent. Nord Pool solgte sin finansielle børsvirksomhet til Nasdaq i 2008.

Nord Pool verdsettes til 850 millioner norske kroner på kontant- og gjeldsfri basis i transaksjonen.

Det skal ifølge Statnett ha vært flere aktuelle kjøpere. Ifølge Løvås er det viktig at Euronext ønsker å beholde hovedbase for Nord Pool i Norge. Selskapet har hovedkontor i Oslo. 

Nord Pool har i underkant av 140 medarbeidere.  I 2018 var inntektene på 383 millioner kroner og 545 TWh kraft ble omsatt via Nord Pool.