Dette er den nye konsernledelsen i Agder Energi, fra venstre: Konserndirektør Økonomi, Finans og Risiko og stedfortreder for konsernsjefen, Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør Kraftforvaltning, Anders Gaudestad Konserndirektør Distribusjon, Jan Erik Eldor Konsernsjef Steffen Syvertsen Konserndirektør Kunde, Atle Knudsen Konserndirektør Mennesker og Kommunikasjon, Kristin A. Dale Konserndirektør Teknologi, Ingvill H. Mykland Konserndirektør Produksjon, Jan Tore Tønnessen Konserndirektør Fornyelse, Svein Are Folgerø. Foto: Agder Energi

Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.

– Hensikten med den nye strukturen er å skape en fremtidsrettet organisasjonsmodell som i enda større grad understøtter selskapets strategiske mål. Den nye ledergruppen vil gi selskapet fornyelse samtidig som farten opprettholdes gjennom kontinuitet og erfaring, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i en melding på selskapets nettside.

Ønsker fornyelse

Teknologi blir et helt nytt ansvarsområde i Agder Energis konsernledelse.

 – Kraftbransjen generelt og Agder Energi spesielt har tatt inn over seg at teknologi i stadig større grad endrer energimarkedene og aktørbildet i disse markedene. Det å gjøre teknologiutvikling til et strategisk ansvarsområde i konsernledelsen er en konsekvens av teknologiens økende betydning, sier Syvertsen.

Konsernområdet Fornyelse er også nytt og omfatter blant annet pilotprosjekter som NODES og NORFLEX, venture-porteføljen, innovasjon og M&A.

– Jeg ønsker en tydelig satsing på fornyelse. Dette konsernområdet skal bidra til innovasjon og nyskaping ved å utfordre og støtte vår verdikjede, samt utvikle nye forretningsmuligheter for konsernet, sier Syvertsen.

Nye områder

o   Konsernområdet Produksjon vil omfatte hele konsernets energiproduksjon, herunder vannkraft og varme. 

o   Konsernområdet Kraftforvaltning vil omfatte forvaltning av egen og andres kraftportefølje, og virksomheten i Tyskland.  

o   Konsernområdet Distribusjon har ansvar for konsernets nettvirksomhet. 

o   Konsernområdet Kunde omfatter LOS, den nye satsningen FLYT, Entelios i Norden, og selskapets entreprenørvirksomhet.

Human Resources og Samfunnskontakt samles i konsernstabsområdet Mennesker og Kommunikasjon.  

Internt

Den nye konsernledelsen består av erfarne konserndirektører og nyslåtte konserndirektører.

– Jeg er svært glad for at alle de nye konserndirektørene er interne. Dette er et resultat av Agder Energi sin langsiktige satsning på talent- og lederutvikling, sier Syvertsen.