Illustrasjonsfoto: Pål Bentdal

Norges Forskningsråd har bevilget 10,7 millioner kroner i støtte til det fellesnordiske NEWEPS-prosjektet, som skal bidra til et mer effektivt digitalisert kraftsystem. Andre kraftrelaterte prosjekter fikk enda mer.

NEWEPS (Nordic Early Warning and Early Protection System) skal bedre overvåkingen av det nordiske kraftsystemet og legge til rette for automatisk respons for å sikre stabil og trygg drift. Dataene skal hentes inn av ulike typer sensorer i kraftnettet, skriver Statnett i en melding på sin nettside.

Systemet skal integreres i selskapenes driftssystemer.

Støtten fra Forskningsrådet går til den norske delen av prosjektet. De andre nordiske systemoperatørene søker om tilsvarende forskningsmidler i sine land til prosjektet.

Planen er at første del av prosjektet skal starte til våren. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med nordiske universiteter, forskningsinstitusjoner og leverandørindustrien. I Norge er Sintef Energi og NTNU samarbeidspartnere.

Andre kraftrelaterte prosjekter fikk også støtte fra Forskningsrådet i går.

ABB fikk 14,5 millioner kroner til et prosjekt med brytere uten SF6-gass, Norconsult fikk 2,5 millioner til forskning på isproblemer i vindkraften, Energi Norge fikk 5,7 millioner kroner til å forske på nye miljørestriksjoners samlede innvirkning på kraftsystemet, Norsun fikk 16 millioner til å forske på bærekraftige halvvledere i solceller, mens Statnett fikk fikk 2,9 millioner kroner til forskning på reduksjon av kjøretid basert på dekomponering for markedsmodeller med detaljert vannkraft.

Samtidig fikk Statkraft 2 millioner kroner til forskning på vannmagasinering og risikoanalyse, Heimdall Power fikk 10,7 millioner kroner til å forske på monitorering av sanntids nettdata, Skagerrak Kraft fikk 2 millioner kroner til å forske på intelligent beslutningsprosess for vannkraftplanlegging, Trønderenergi Kraft fikk 3,8 millioner kroner til å forske på verdien av nettinformasjon i flytbasert markedsklarering og Esmart systems fikk 4,4 millioner kroner til å forske på AI-basert risikomodell for vegetasjon langs kraftlinjer.