Norges vassdrags- og energidirektorats hovedkontor ved Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.

RME bestemmer tillatt inntekt for hvert nettselskap årlig. En del av inntekten er basert på selskapets faktiske kostnader, mens resten er basert på en kostnadsnorm.

Gjennom normen får selskaper insentiver til å holde kostnadene nede, og RME vedtar nå å øke vektleggingen av kostnadsnormen, fra 60 til 70 prosent, skriver myndigheten i en pressemelding. Dette skal gjøre det lønnsomt å redusere kostnadene, mens selskaper med høyere kostnadsnivå, vil få redusert avkastning.

NVEs begrunnelse for utsettelsen er at det skal gi selskapene ekstra tid til å tilpasse seg endringen.

Endringen skal ifølge RME gi lavere kostnader på sikt, og sørge for at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig.

Som Energiteknikk tidligere har skrevet, har KS Bedrift Energi kritisert endringsforslaget fordi de mener de eksisterende modellene som beregner selskapenes effektivitet, og derigjennom inntektsramme, er mangelfulle.