Leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Norsk elbilforening, Unni Berge.

– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.

På nesten hver eneste kraft- og smartgridkonferanse man besøker nå om dagen er det en eller flere foredragsholdere som gir inntrykk av at elbileierne har fryktelig lyst til å lade med en gang de kommer hjem klokka 16 eller 17.

Da Energi Norge inviterte pressen til å snakke om effekt-tariffer i forrige uke, fortalte administrerende direktør Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi Nett om situasjonen i Drammen, slik han også gjorde under Arendalsuka i sommer.

– Hvis alle lader mye på samme tid, og i tillegg bygger stoltheten sin på hvor stor lader de har, får vi problemer alle sammen. Hvis alle bruker den svære laderen sin på optimalt dumt tidspunkt, ser det slik ut, sa han, og viste fram en plansje med søyler som nærmest gikk opp i taket. 

– Hvis alle lader optimalt dumt, trenger vi dobbel kapasitet i nettet. Hvis vi dobler nettet i drammen, koster det to milliarder kroner, sa han på møtet.

– Feilaktig premiss

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, var også til stede på møtet. Hun er ikke fornøyd med bildet som har festet seg av en voldsom trang til ettermiddagslading blant elbilistene.

Spørreundersøkelsen Elbilisten 2019, gjennomført våren 2019 med over 16.000 respondenter, viser ifølge Berge et helt annet bilde.

Elbilistene ble bedt om å krysse av for timene de normalt lader sin elbil på en vanlig arbeidsdag. Mens 28 prosent krysset av for 16-20, krysset hele 42 prosent av for 20-24 og 52 prosent krysset av for 0-7. 8 prosent oppga at de ladet mellom 7 og 9, mens 18 prosent sa de ladet mellom 9 og 16. (Det var mulig å krysse av på mer enn en kategori).

– Debatten baserer seg på et teoretisk og feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16. Det er fjernt fra hvordan elbileiere faktisk oppfører seg, sier Berge.

– Mer treffsikre løsninger

– Blir elbilistene i for stor grad tillagt «skyld» for at effekttariffene må innføres?

– Det er riktig å diskutere hvordan vi mest mulig effektivt utnytter nettet når samfunnet elektrifiseres i stadig større grad. Men vi er også sikre på at elbilister er villig til å tilpasse forbruket sitt dersom samfunnet ber dem om det. Og tallene viser at det gjør jo også elbilistene allerede. Det er ikke gitt at det å endre modellen for nettleie er den beste måten å forsterke denne trenden på.

 – Men er dere ikke enig i at effekttariffer tross alt kan bidra til å få flere til å droppe å lade klokka 16-17? Altså, selv om dere ikke i dag er «skyldige», kan dere vel likevel bidra til å gjøre en forskjell?

– Det er absolutt lurt å diskutere hvordan man kan flytte forbruk til tider med lavt press i nettet. Men de reelle effekttoppene vi snakker om oppstår noen få timer på vinteren. Da tror vi det kan finnes enklere og mer treffsikre løsninger enn å legge om hele beregningsgrunnlaget for nettleia, som bør prøves først. Alle tiltak med ambisjon om å endre folks atferd bør innrettes enkelt og pedagogisk. Innretning på nettleia kan være komplisert å forstå, så man bør i alle fall velge en forståelig modell. Og NVE må grundig utrede at investeringene og innsatsen de ønsker den enkelte forbruker skal gjøre for kunne klare å bruke strømmen smart, står i stil med de innsparingene man faktisk klarer å realisere, sier Berge.

 –  Be dem lade på natta

 – Ønsker Elbilforeningen at det skal innføres effekttariffer?

 – Elbilforeningen mener man først burde prøve andre tiltak for å flytte effekttoppene. Vi mener det aller mest effektive tiltaket for å få elbilister til å lade om natta, er å be dem om å lade på natta. Dersom NVE og nettselskapene mener elbilister lader på feil tidspunkt, så kunne de begynt med helt enkle infotiltak, og målt effekt på dem, sier Berge.

NVE-sjef Kjetil Lund var også til stede. Han forsvarte effekt-tariffene, og sa direktoratet vil legge fram sitt forslag på høring på nyåret.