Troll C-plattformen. Foto: Øyvind Hagen

Equinor har på vegne av partnerne i Troll-lisensen tildelt Aker Solutions en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for modifisering av plattformdekkene på Troll B og C for å ta imot strøm fra land.

– Strømforsyning fra land vil kreve store og sammensatte modifiseringer av Troll B- og C-plattformene. Vi er glade for å kunne tildele FEED-kontrakten for modning av modifiseringsarbeidet på plattformdekkene til Aker Solutions, en leverandør som har arbeidet med Troll-feltet i mange år, og som kjenner installasjonene godt, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor, i en pressemelding.

Som Energiteknikk har omtalt varslet Statnett nylig at de blant annet vil tillate tilknytning av Troll B og C med opptil 116 MW fra Kollsnes ved Bergen før nettet på land er ferdig utbredret.

Når en endelig investeringsbeslutning er tatt, har Equinor muligheten til å utøve en opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) som er inkludert i FEED-kontrakten.

– Hovedmålet med elektrifiseringsprosjektet er å redusere utslippene av CO2 og NOx fra Troll B- og Troll C-plattformene. Ved bruk av strøm fra Kollsnes kan vi erstatte dagens gassturbindrevne strømgeneratorer og kompressorer med elektrisk utstyr, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor, i meldingen.

– Konseptet som er valgt for elektrifiseringen er full elektrifisering av Troll C og delvis elektrifisering av Troll B med mulighet for full elektrifisering senere, sier Tungesvik.

 

Fakta Troll-feltet

  • Ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 65 kilometer vest for Kollsnes.
  • Innholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk sokkel og er også et av de største oljefeltene.
  • Troll Vest elektrifiseringsprosjekt omfatter elektrifisering av de to flytende produksjonsplattformene Troll B og Troll C med strøm fra Kollsnes.
  • Prosjektet omfatter et landanlegg på Kollsnes, en strømkabel på havbunnen fra Kollsnes til Troll B (80 km), en kabel fra Troll B til Troll C (17 km), og modifiseringer av plattformdekkene på Troll B- og C-plattformene.