Elisabeth Sørbøe Aarsæther har tidligere vært direktør i Nkom. Foto: Nkom

Regjeringen har i statsråd fredag utnevnt Elisabeth Sørbøe Aarsæther som ny direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Jeg er svært fornøyd med at Elisabeth Sørbøe Aarsæther har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en melding på departementets nettside.

Elisabeth Sørbøe Aarsæther er født 1. juli 1965 og utdannet cand.mag. fra Høgskulen i Volda i 1993.

Aarsæther ble i 2004 ansatt i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), daværende Post- og teletilsynet, som underdirektør, senere informasjonsdirektør og som assisterende direktør fra 2012. Siden 2017 har Aarsæther vært direktør i Nkom.

Hun har tidligere erfaring som lærer på mediestudiet på Høgskulen i Volda fra 1993 til 1995, som informasjonsansvarlig hos Sysselmannen på Svalbard fra 1995 til 1999 og som prosjektleder i Statens Vegvesen fra 2002 til 2004.

Aarsæther har gjennomført sjefskurset til Forsvarets Høyskole.

– Aarsæther vurderes med sin bakgrunn som meget godt egnet og kvalifisert både faglig og ledelsesmessig for rollen som ny direktør i DSB, sier Mæland i meldingen.

Stillingen er på åremål for en periode på seks år.

Aarsæther etterfølger Cecilie Daae, som har begynt i ny stilling som administrerende direktør i Helse Nord RHF.