Kollsnes-anlegget, hvor gass tas i land og sendes videre til Europa. Illustrasjonsfoto.

Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.

Peon-feltet ligger ca. 117 kilometer vest for Grov i Kinn kommune i Vestland fylke. På vegne av Peon-partnerne studerer Equinor en mulig utbygging av feltet med en ubemannet flytende plattform med prosessanlegg (Spar).

Det er planlagt at feltet bygges ut med kraftforsyning fra land. Beslutningen om gjennomføring er planlagt i tredje kvartal i 2021, ifølge et brev Equinor sendte SFE i juni i fjor.

Start i 2024

Produksjonsoppstart, dersom prosjektet besluttes, kan bli sommeren 2024, ifølge brevet, som Energiteknikk har sett.

Kraftbehovet til plattformen er ca. 31 MW. Det vil være en jevn belastning gjennom året, med unntak av 1-2 driftsstanser, samt vedlikeholdsstans på to uker hver tredje til fjerde år. Plattformen vil ikke ha egen kraftgenerering.

Kraftuttaket er ventet å nå en topp på 31 MW i 2027 for å så å synke gradvis ned til 16 MW i 2050.

Spør om kapasitet

Sjøkraftkabelen er beregnet å ha en størrelse på 3X1X240 kvadratmillimeter med et driftsspenningsnivå på ca. 90 kV.

I en epost datert 11. desember videresendte SFE henvendelsen til Statnett og spurte om det er nok kapasitet til å ta ut kraften på 132 kV-nivå i Grov.

Statnett har ennå ikke svart på henvendelsen.