Equinor planlegger økt bruk av kraft fra land, blant annet på Troll-feltet. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Mer kraft fra land til Troll, Oseberg, Melkøya og enda flere prosjekter.

Equinor lanserer i dag nye klimaambisjoner om å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

Innen 2030 betyr dette årlige kutt på over fem millioner tonn CO2, tilsvarende om lag ti prosent av Norges samlede utslipp, skriver selskapet i en pressemelding.

Om lag 80 prosent av klimagass-utslippene kommer fra kraftproduksjon på installasjonene.

Kraft fra land

En 40 prosents reduksjon innen 2030 vil realiseres gjennom storskala tiltak som energieffektivisering, digitalisering og iverksetting av elektrifiseringsprosjekter på sentrale felt og anlegg, inkludert Troll, Oseberg og Hammerfest LNG.

Målet for 2030 vil kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner for Equinor og partnerne.

«Disse investeringene, som er betinget av positive investeringsbeslutninger i lisensene, vil ha en nøytral til positiv nåverdi, og vil i tillegg styrke framtidig konkurransekraft», skriver Equinor i meldingen.

Ytterligere reduksjonsmål opp mot 70 prosent i 2040, og nær null utslipp i 2050, vil kreve flere tiltak, blant annet flere elektrifiseringsprosjekter, konsolidering av infrastrukturen samt mulighet til å utvikle teknologi og nye verdikjeder.

Hydrogen

2050 forventer Equinor at den norske olje- og gassproduksjonen vil ligge på under halvparten av dagens nivå. Equinor legger da til grunn utbygging av de planlagte prosjektene, betydelige tiltak for å øke produksjonen fra eksisterende felt og fortsatt letevirksomhet.

Ambisjonene vil støtte utviklingen av nye verdikjeder innen hydrogen og karbonfangst og -lagring, ifølge Equinor.

I arbeidet med å fastsette ambisjoner for betydelige kutt fram mot nær null utslipp i 2050, har Equinor lagt til grunn stabile rammevilkår, inkludert skattesystemet, og nødvendige investeringer i det landbaserte elektrisitetsnettet.