Otto Gregussen, generalsekretær i Norges Fiskarlag. Foto: Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.

– Da det ble problematisk med vind på land, sa alle at vi skulle bygge ute på havet for der står det ikke i veien for noen. Men der har det konsekvenser også. Men jeg tror det går an å adressere utfordringene vi har. Det er store verdier der ute som fiskerne høster av, sa generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag på et seminar i Trondheim i forbindelse med den internasjonale EERA DeepWind-konferansen som nå arrangeres der.

Steder det er fint å ankre havmøller, ligger nesten alltid på fiskebanker, påpekte Gregussen.

– Der har man et problem. Så kanskje noen av de tekniske utfordringene er å komme seg lenger ut, der fiskeri ikke er like aktuelt. Jeg tror det finnes muligheter for å utvikle dette sammen, jeg er opptatt av å avklare hvor de ulike tingene skal skje. Hvis ikke, blir det en evig debatt, en evig diskusjon som kommer til å forsinke hele prosessen, sa Gregussen.

Det er ikke en nasjonal ramme for havvind han ønsker seg.

– Jeg etterspør en nasjonal ramme for hvordan havarealet skal brukes. Det skal være gruvedrift, vind, akvakultur, transport, og det er sikkert andre ting man kan tenke seg å ha der også. Det blir mye mer forutsigbart hvis man bestemmer seg for hva som skal være hvor. Disse forvaltningsplanene som kartlegger hva som er der og sier at alt er like viktig, det hjelper oss ikke i det hele tatt, sa Gregussen.