Blyverket
Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. Foto: John Trygve Tollefsen/Forbrukerrådet

«Forbrukere blir systematisk lurt når de kjøper strøm. Markedet flyter over av lureavtaler og hemmelige priser», skriver Forbrukerrådet, og krever «skikkelig opprydding». «Forbrukerrådet svartmaler, svarer Energi Norge.

Oppdatert med svar fra Energi Norge på kritikken.

I meldingen kommer Forbrukerrådet med sterke karakteristikker av strømsalgbransjen.

– Vi kan ikke leve med et marked hvor folk blir lurt inn i dårlige avtaler. Forbrukerne taper penger, og vi risikerer at ærlige aktører blir utkonkurrert av juksemakere, uttaler forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i meldingen.

«Systematisk lurer forbrukerne»

Forbrukerrådet har gjennom sammenligningstjenesten strømpris.no sett hvordan strømselskaper «systematisk lurer forbrukerne ved å skjule prispåslag, ikke oppgi varighet på kampanjetilbud» og «flytte kundene til dyrere avtaler uten tilstrekkelig beskjed».

– Aggressiv markedsføring i kombinasjon med kompliserte og uredelige tilbud gjør det svært vanskelig å være forbruker i dette markedet, sier Blyverket.

– Det er ikke uten grunn at strømbransjen topper klagestatistikken hos Forbrukertilsynet og genererer en rekke henvendelser til Forbrukerrådet, legger hun til.

Krever opprydding

Nå krever Forbrukerrådet opprydding i strømmarkedet, og at myndighetene følger opp dersom aktørene ikke selv tar grep.

– Det er vanskelig å se for seg at aktører i andre markeder hadde fått lov til å opptre på samme måte. Vi forutsetter at NVE og Forbrukertilsynet overvåker aktørene nøye, og følger opp dersom det ikke blir snarlig bedring, sier Blyverket.

– Det er et paradoks at det er så vanskelig å finne en god strømavtale. Strøm er når alt kommer til alt, «bare» strøm. Dette reflekteres i svært liten grad i de utallige tilbudene og avtaleformene som finnes, sier Blyverket.

Strengere krav

Forbrukerrådet stiller nå også enda strengere krav til strømleverandørene på strømpris.no. Fra og med 2020 vil

  •  strømselskapene måtte rapportere minimum varighet på alle spotbaserte avtaler, for å unngå lokkepriser
  • innkjøpsprisavtaler, der ikke alle priselementene er tatt med, vises nederst i listen og uten pris
  • det gis tydeligere råd ved å anbefale «Spotpris» eller «Fastpris», og ikke tilbud som ligger under «Andre avtaler», slik som innkjøpsprisavtaler.

Hemmelige priser

– Strømleverandørene må fortelle kundene sine hvor lenge prisene de markedsfører faktisk varer. Hvis de skrur opp prisen til det mangedobbelte, eller flytter kundene over til helt andre avtaler, forutsetter vi at de innhenter nytt, skriftlig samtykke, sier Inger Lise Blyverket.

Hun sier at mange av selskapene opererer med avtaler med «hemmelige priser» hvor de legger til «innkjøpskostnader» uten å fortelle hva disse er. Dette mener forbrukerrådet er klart villedende, og bør forbys.

Energi Norge reagerer

Næringspolitisk rådgive Lars Ragnar Solberg reagerer på Forbrukerrådets uttalelser.

«Vi mener Forbrukerrådet svartmaler situasjonen. Norge var først ut i Europa med å åpne strømmarkedet for konkurranse. Det har i all hovedsak tjent kundene godt og bidratt til at vi har Europas laveste strømpriser. Klagesakene utgjorde en halv promille av de 600.000 leverandørbyttene i fjor. Det er ikke dramatisk høyt. Men vi ønsker selvsagt færre klager og høyere tillit til strømmarkedet», skriver han i en kommentar til Energiteknikk.

Må være forberedt

Han skriver at alle strømkunder skal ha god informasjon om hva de betaler for, avtalens varighet og hva som skjer etter en eventuell kampanjeperiode. Han understreker imidlertid at kundene har et ansvar.

«Hvis du kjøper en tilbudsvare med sponset strøm, må du være forberedt på at den er tidsbegrenset. Da gjelder det å undersøke hva du blir flyttet over på etterpå. Alle strømleverandører skal informere kundene om dette gjennom epost eller annen kanal», påpeker Solberg. 

Energi Norge er enige i at det må tas noen grep for å gjøre markedet tryggere og mer oversiktlig for kundene. Bransjen jobber derofor selv med å stramme inn interne regler for salg og markedsføring.

Videre ønsker Energi Norge at Forbrukerrådet rydder opp på prisportalen sin og løfter frem de mer langvarige avtalene. Til slutt ber Solberg om at myndighetene ved NVE slå hardere ned på useriøse aktører og utestenge dem fra markedet.