Dagens nett-tariffer er en indirekte støtteordning for solkraften, sa NVE-sjef Kjetil Lund på Enova-konferansen. Foto: Kilian Munch/Enova

NVE har ikke konkludert om hvor stor frihet hvert enkelt nettselskap bør få i utformingen av tariffene, og hvor raskt tariffene må tas i bruk.

Effekttariff-forslaget «kommer om noen dager», slo vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund fast i sitt innlegg på Enova-konferansen i Trondheim onsdag.

Da vil NVE foreslå en nettleie hvor energileddet blir mindre og der fastledet blir bestemt ut fra hvor mye kapasitet man etterspør. Men hvordan dette skal gjøres, er ikke hugget i stein.

– Vi kommer ikke til å sende på høring en fiks ferdig måte å gjøre dette på, sa Lund.

Han forsvarte det utskjelte forslaget om abonnert effekt, men trakk også fram en løsning med å ta utgangspunkt i maksimalforbruket på et døgn og en uke.

En tredje løsning han nevnte, var å basere tariffen på kapasiteten på sikringen, men time of use, eller «rushtidsavgift», nevnte han ikke.

Fordeler og ulemper

I debatten etter sitt innlegg understreket Lund at NVE ennå ikke har bestemt seg for om hvor stor frihet nettselskapene skal ha til å utforme tariffen, og han understreket at direktoratet ønsker innspill om dette i høringen.

– Det finnes gode argumenter for at nettselskapene selv skal få designe sin modell. Det ansporer til innovasjon, kreativitet, å tenke smart, og det er heller ikke gitt at det som er den beste løsningen hos et kjempestort selskap, er den løsningen som er best for et lite selskap på Vestlandet eller Nord-Norge eller hvor det måtte være, sa Lund.

Samtidig ser han også gode argumenter for en mer sentralisert styring.

– Det blir mindre forvirring, klare regler, og alle må forholde seg til det samme. De som driver næringsvirksomhet, slipper å forholde seg til ulikt regelverk rundt om i landet. Det er argumenter begge veier, sa Lund.

Han ble spurt om det er aktuelt å la nettselskaper ha ulike tariffer ulike steder i sitt eget nett, for eksempel på grunn av ulik geografi og nettmessige forhold i området, men da svarte Lund at «det har jeg ikke sett for meg at skal være lov.»

Overgangsordning

Lund varslet at de kommer til å foreslå en ganske lang overgangsordning, og vil ha innspill på hvor lang den skal være. Tidligere høst varslet Lund at tariffene skal kunne fases inn over flere år.

– På den ene siden ønsker man glatte overganger og ikke skape store endringer for folk. Samtidig er det argumenter mot å la det dra veldig mye ut. Skal du få adferdsendringer og et prissignal, må det kjennes at det betyr noe hvis du velger feil. Det er argumenter begge veier, dette er spørsmål vi kommer til å høre, sa Lund.

Sol-kritikk

Han forsvarte effekt-tariffeene mot kritikk som har kommet fra solbransjen.

– I dag fungerer strukturen i nettleien på mange vis som en indirekte støtteordning for solkraft, betalt av alle andre. Dersom man ønsker støtteordninger for solkraft framover, og det kan det vare argumenter for og imot, er det bedre og ryddigere å gjøre det på en synlig og eksplisitt måte, for eksempel gjennom Enova, sa Lund.