Investoren Gudleiv Bjørklund har kjøpt opp konkursboet etter Jacobsen Elektro og etablert et nytt selskap med samme navn. Foto: Invex Group

Jacobsen Elektro AS i Lier blir ført videre med ny eier. Investeringsselskapet Invex Group i Oslo har kjøpt konkursboet, og selskapet med sine vel tjue ansatte er kommet i gang med sin virksomhet.

16-17 ansatte er med fra det tidligere konkursrammede selskapet, mens det i tillegg er ansatt sju personer.

– Nye ansatte er også på vei, sier Gudleiv Bjørklund, som er eneeier og administrerende direktør i Invex Group AS, til Energiteknikk.

Invex Group er et holdingsselskap som ble etablert i 1996 med formål å ta aktivt eierskap på ulike forretningsområder gjennom langsiktige investeringer i selskaper i Norden og Storbritannia. Eierskapet i Jacobsen Elektro er det første på elektrotekniske området. 

I fjor hadde Invex Group ca. 16 millioner i driftsresultatet, for det meste som finansinntekter. Selskapet har 242 millioner kroner i eierdeler og 74 millioner kroner i egenkapital

Helhetsvurdering

Ifølge konkursinnberetningen Energiteknkk har fått tilgang til, betalte Invex Group 1,5 millioner kroner for konkursboet etter Jacobsen Elektro AS (JEL). Bjørklund sier følgende om bakgrunnen for investeringen: 

– Beslutningen var basert på en helhetsvurdering. Vi har blant annet vurdert markedet for selskapets produkter og tjenester, de ansattes kunnskap og erfaring, selskapets 128 år lange historie, samarbeidsavtaler og agenturer, samt løpende (ramme)avtaler. Gode tilbakemeldinger fra selskapets kunder var også viktig for vår avgjørelse.

Fordeler

– Hvilke ressurser fra den tidligere elektrobedriften som dere har overtatt, vil være viktig for konkurransekraften til det nye selskapet?

– De ansatte med deres kunnskap, erfaring, sertifiseringer og kunderelasjoner er naturlig nok svært viktig. I tillegg har vi overtatt alt av hardware, databaser, programvare og immaterielle rettigheter – dette bidro til at vi raskt ble operativ etter at «nye» Jacobsen Elektro ble etablert.

– Sitter dere også med kontraktsporteføljen til tidligere JEL, og er disse kundene juridisk forpliktet i forhold til tidligere inngåtte avtaler?

–Ja, vi har en rett – men ikke en plikt – til å tre inn i alle eksisterende kontrakter. Vi tar det også som en tillitserklæring at de aller fleste prosjekter blir videreført, selv om det har vært åpninger for å kunne terminere disse, sier Bjørklund.

To bedrifter etter konkursen

Like i nærheten, i lokalene til det tidligere Jacobsen Elektro, i Kjellstad Næringspark, finner vi den nystartede elektrobedriften Norpec AS, også den med utspring i gamle Jacobsen Elektro. I oktober i fjor, da det tydelig gikk mot konkurs, sa halve staben opp sine stillinger i JEL for å begynne i Norpec. De 33 medarbeiderne utgjorde mesteparten av tjeneste- og serviceavdelingen i JEL, med viktig fagkompetanse, blant annet på relevern.

Bjørklund påpeker at de var kjent med dette da de valgte å satse på «nye» JEL.

– Vi har stor tro på selskapets ulike forretningsområder, og eier blant annet dataprogrammet ProDocX som benyttes for å planlegge og koordinere relevern-innstillinger. Programmet har blitt utviklet gjennom 30 år og inneholder nyttig informasjon om mer enn 1.000 ulike relevern, sier han.

Kontrakt i Hallingdal

I forrige uke fikk Jacobsen Elektro en kontrakt med Hallingdal Kraftnett om levering av spoler til en ny transformatorstasjon i Nesbyen. På spørsmål om spoler er et av produktene de skal konsentrere seg om, svarer Bjørklund:

– JEL vil satse på de samme produktene og tjenestene som «gamle» JEL. Dette inkluderer elkrafttekniske tjenester, vern- og kontrollanlegg, jordslutningsspoler og komplette transformatorstasjoner.

Vil satse utenlands

Av den korte pressemeldingen dere sendte ut i forbindelse med etableringen av selskapet, skal dere satse internasjonalt, slik også det gamle selskapet gjorde.  Hva innebærer dette?

– Nye JEL har som kjent vært operativ i bare en drøy måned. Med et par unntak – blant annet et større prosjekt i Asia som nå nærmer seg fullføring – vil det ikke bli påbegynt nye utenlandsprosjekter før vi er a jour med alle de norske prosjektene som vi nå er i gang med å fullføre, sier Gudlev Bjørklund.