Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.

GIG, som fra før av er eier av Tysvær Vindpark i Rogaland (47 MW), har inngått en avtale med Nordisk Vindkraft om å kjøpe Buheii Vindkraft AS som er eieren Buheii vindkraftverk (81 MW), ifølge en pressemelding.

Begge vindparkene skal levere kraft til Eramet Norways prosessanlegg frem til 2038.

Eramet Norway produserer manganlegeringer og har et årlig forbruk av elektrisk kraft på mer enn 2 TWh.

– Med våre ambisjoner om videre industriell utvikling i Norge trenger vi tilgang på fornybar energi. Avtalen med GIG er derfor et viktig tilskudd til vår kraftportefølje, sier administrerende direktør Bjørn Kolbjørnsen i Eramet Norway i meldingen.

Den statlige kraftgarantiordningen administrert av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) har utstedt kraftgarantier for avtalene.

Både kraftkontraktene og GIEKs garantier er under forutsetning av at GIG tar en endelig investeringsbeslutning for å bygge ut prosjektene.

GIG avventer nå endelig avklaring fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) for å kunne starte utbyggingen av vindkraftanleggene.