Statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime. Arkivfoto: Stortinget

Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes la i Stortingets spontanspørretime onsdag vekt på at NorthConnect ifølge NVE vil øke strømprisene med 1-3 øre/kWh.

Dette går ut over folk flest og industrien, advarte han, og ville vite hva Solberg mente om saken.

Statsministeren svarte at hun ikke kunne forhåndskonkludere, siden saken er til konsesjonsbehandling.

– Men det er en veldig statisk verden representanten Moxnes snakker om. I fjor gikk vi med et bittelite kraftunderskudd og var netto importør. Da var det jo bra vi hadde kabler fra andre land som faktisk kunne hente strøm fra de landene, sa Solberg.

Mer stabile priser

Statsministeren mente å se et mønster i kabeldiskusjonene.

– Hver eneste runde vi har hatt med kraftkabeldiskusjon, har diskusjonen alltid vært at dette vil øke prisen. Men samtidig bidrar jo dette til at vi utvikler mer energiressurser i Norge. Det nordiske kraftmarkedet bidrar til at vi utvikler mer kraft og våre naturressurser i Norge, sa Solberg.

Hun la også vekt på stabiliteten kablene gir.

– Kraftkabler til utlandet bidrar til mer stabile priser. Det betyr at det er lettere å se fremover. Alle NVEs beregninger viser at hadde vi ikke hatt kraftkabler eller hatt færre av dem, ville prisene gått mer opp og ned, sa Solberg.

– Det statiske bildet representanten Moxnes lever i, tror jeg ikke er riktig. Det betyr ikke at vi skal bygge NorthConnect, men det betyr at vi jevner ut og at prisene blir mer stabile, som er en forutsetning for lønnsomme investeringer for kraftkrevende industri, sa statsministeren.

– Vi har mer enn nok kabler

Moxnes var ikke sen med å svare.

– Vi har mer enn nok kabler for å få eksport av strøm hvis det er tørrår eller lite regn. Nå får vi altså to kabler, til Tyskland og England, som vil øke eksportkapasiteten med 45 prosent. Oppå det vil NorthConnect komme, og da øker vi med opp mot 70 prosent mer enn vi har i dag, sa Rødt-lederen.

– Før har Solberg sagt til Stortinget at vi kommer ikke til å vente til vi ser effektene av de andre kablene, vi kommer til å fatte vedtak som planlagt. Det er i etterkant skapt usikkerhet om dette, i hvert fall av Solberg selv på Facebook, mens Arbeiderpartiet sier de har fått garantier om at NorthConnect ikke blir gitt konsesjon uten at dette vilkåret er oppfylt. Kan Erna Solberg garantere at det ikke gis noe ja til NorthConnect før det er gjort erfaringer med de nye kablene, spurte Moxnes.

Må ha nok strøm

Det kunne ikke statsministeren.

– Jeg kommer ikke til å gå inn i konsesjonsbehandlingen av NorthConnect. Vi holder på med det i regjeringen. Vi tar ansvar for og ser helheten i norsk energileveranse. Vi må se at vi har strøm nok til alle oppgaver i landet. Vi skal for eksempel ha oppdateringer om strøm fra land til å elektrifisere sokkelen for å bidra til lavere CO2-utslipp og andre ting. Alle de spørsmålene vil vi se på i en konsesjonsbehandling, sa Solberg.

– En annen konsekvens hvis man bygger NorthConnect er at nettleia vil øke med 0,4 øre/kWh. Det vil over tid bety at husstander og industri må betale femten milliarder kroner. I tillegg vil det gi reduserte handelsinntekter på Statnetts utenlandsforbindelser. Statnett bruker i dag disse inntektene til å redusere nettleia for norske forbrukere. Er det riktig å la en annen aktør enn Statnett bygge en kabel og dermed flytte kostnaden ved tapte inntekter over på forbrukerne i form av nettleie, spurte Moxnes.

– Spørsmålet om når og på hvilken måte Statnett eventuelt skal overta en kabel, kommer vi tilbake til Stortinget om. Men når man snakker om Northconnect, snakker man som om det skulle være noen forferdelige kommersielle organisasjoner. Dette er altså norske kommuner, selskapene som står bak eies av staten og norske kommuner. De fører penger tilbake til norske kommuner, sa Solberg, før hun nok en gang understreket at hun ikke kunne forhåndskonkludere i saken.

NorthConnect eies av Lyse, Agder Energi og E-CO Energi og det statlige svenske selskapet Vattenfall.