Roan vindpark
Vindparkene på Fosen forårsaket inntil i høst store flimmer-problemer i Midt-Norge. Statkraft skal nå ha løst deler av problemet ved å justere på parkregulatorene.

Og maksimal turbinhøyde.

NVE har gjennomført et internt arbeid med å gå gjennom konsesjonssystemet for vindkraft på land og vurdere tiltak for forbedringer. Vurderingene er samlet i en rapport som i dag er sendt til Olje- og energidepartementet.

NVE foreslår blant annet å legge om til regionale konsesjonsrunder.

Alle saker i et fylke eller region vil da behandles samlet, både på meldings- og søknadsnivå. Det settes lange høringsfrister, slik at prosjektene kan vurderes samlet på en grundig måte.

Stor endring

NVE skriver at de har gode erfaringer fra tidligere samlede behandlinger av vindkraftsaker, blant annet fra Fosen, Snillfjord, Gulen, Bjerkreim og Hedmark.

NVE mener dette kan gi prosjektene bedre lokal forankring og sterkere styring av lokalisering og produksjonsvolum.

«Tiltaket vil imidlertid innebære relativt store endringer av konsesjonsprosessen, og store endringer har ofte større konsekvenser enn det som antas tidlig i prosessen. NVE anbefaler at tiltaket vurderes grundig», skriver direktoratet.

Ingen ekspressbehandling

Forslaget bærer preg av at situasjonen nå er endret fra at vindkraft var ulønnsomt til i Norge til at det nå er lønnsomt. Det er ikke akkurat  noen ekspressbehandling NVE legger opp til. En mulig tidsplan for de første fylkene skisserer de slik:

  • 1.6.2020: Brev om frist 31.12.2020 for innsending av melding.
  • Januar – mai 2021: Høring. Juni-september 2021: Konsultasjon med fylkeskommunen + andre møter
  • November 2021: Utsending av utredningsprogram. Frist for innsending av søknad: 31.12.2022.
  •  Januar – mai 2023: Høring Juni-desember 2023: Konsultasjon med fylkeskommunen + andre møter
  • Første halvår 2024:Vedtak August 2024 – juni 2025: Klagebehandling
  • 2026: Behandling av detaljplan/MTA 2027: Bygging og idriftsettelse (eventuelt året etter dersom komplisert prosjekt)

Maks turbinhøyde

Videre foreslår NVE å angi en maksimal grense for turbinhøyde i anleggskonsesjonsdokumentet.

«Maksimalgrensen skal gjelde det konkrete prosjektet, og ikke være felles for alle norske vindkraftverk», skriver NVE.

Dersom det av hensyn til teknologiutviklingen er behov for å øke høyden på turbinene, må dette gjøres som en konsesjonspliktig endring, ifølge forslaget.