Vi vet vi ikke nok om hvilke sårbarheter som finnes i grensesnittet mellom det fysiske og digitale, og hvilke konsekvenser utnyttelse av disse sårbarhetene kan ha for forsyningssikkerheten, ifølge NVE. Illustrasjonsfoto: Colin/Wikimedia Commons

NVE ønsker å styrke kraftbransjens digitale beredskap, og har derfor gitt ut en sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting.

For å ha en god beredskap mot uønskede digitale hendelser og krisesituasjoner er det viktig med et godt samarbeid med IT-leverandørene, skriver NVE på sin nettside.

Det er ifølge direktoratet viktig at IKT-sikkerhet tas hensyn til allerede i en tidlig fase av en anskaffelse eller tjenesteutsetting.

Samtidig må IKT-sikkerhet være et tema gjennom hele levetiden til produktet eller tjenesten som er anskaffet, inkludert avhending eller skifte av leverandør.

NVEs sjekkliste bygger på Energiloven og kraftberedskapsforskriften, i tillegg til veiledere fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), rapporter fra NVE og beste praksis.