Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Norge produserte 5,5 TWh vindkraft i 2019, en økning på 42 prosent fra året før, Ifølge NVE, som venter nesten doblet vindkraftvekst i år.

Vindkraft utgjorde i 2019 4,1 prosent av kraftproduksjonen i Norge, opp fra 2,6 prosent i 2018, skriver NVE i en oppsummering av kraftåret 2019.

Norge økte vindkraftkapasiteten med rundt 750 MW i 2019, og den er antatt å øke med oppmot det dobbelte i 2020, opplyser avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE i en pressemelding.

0,1 TWh nettoimport

I Norden totalt ble det produsert 45,2 TWh vindkraft, 6,7 TWh  (17 prosent) mer enn året før.

Kraftproduksjonen i Norge endte på 134,6 TWh i 2019, rundt 12,5 TWh lavere enn 2018. Kraftforbruket ble 134,7 TWh, omtrent som i 2018. Norge ble dermed nettoimportør av kraft med 0,1 TWh.

Det er første gang siden 2010 at Norge er nettoimportør, slik Energiteknikk tidligere har omtalt. Høy vindkraftproduksjon i våre naboland bidro til dette.

Lavere strømpriser i Norge

En unormalt mild og våt desember ga områdepriser ned mot 30 øre/kWh ved utgangen av året, noe som er lavt for denne årstiden. Trenden med synkende priser har fortsatt inn i 2020 i både Norge og resten av Norden.

– Fortsetter været slik det har vært de siste ukene vil vi kunne oppleve lavere priser enn normalt inn mot våren når snøsmeltingen starter, sier Skrivarhaug.

Gjennomsnittlig strømpris var 38 øre/kWh i Norge i 2019. Året startet med en pristopp i januar hvor strømprisene nådde sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/2011. Videre inn i året sank prisene noe, og året endte med relativt lave priser for årstiden.

Gjennomsnittlig kraftpris for Norge ble 38,3 øre/kWh i 2019.