Oppgraderingen av Dam Kuli gikk raskere enn først planlagt. Foto: Agder Energi

Dam Kuli i Sirdal kommune i Agder ble oppgradert på én istedenfor to sesonger.

Oppgraderingen av dammen er nå i hovedsak ferdig, skriver Agder Energi i en melding på sin nettside.

Dam Kuli ble bygget på midten av 1960-tallet og ligger nordvest for Tonstad i Sirdal.  Kuli er det øverste magasinet i Finsåvassdraget.

Det er støpt ny betongplate på innsiden av eksisterende dam og nye avstivingsvegger mellom pilarene foran damplaten.

Hovedentreprenør YIT Infra begynte på jobben våren 2019 og avsluttet sitt oppdrag 1. desember. Nå gjenstår kun litt opprydding i terrenget, noen utbedringer på tilkomstveien og montering av lense på damoverløpet.

– Vi begynner med dette så snart snøen forsvinner. Hele prosjektet var opprinnelig planlagt til å gjennomføres på to sesonger. Dyktige entreprenører så imidlertid at det var mulig å gjøre dette på én sesong dersom støpearbeidene ble gjennomført med glideforskaling. Det å redusere gjennomføringsperioden fra to sesonger til én medfører selvsagt at det meste skal gå smidig for å rekke det på tiden, og det mest utfordrende var nok å klare å holde nødvendig fremdrift, sier Jørgen Sterud, senior prosjektleder i Agder Energi, i meldingen.

Han sier en sen vår eller tidlig vinter kunne forkludret fremdriften, men det det fikk de heldigvis ikke i fjor.

Oppgraderingen øker ikke kraftproduksjonen, men er viktig for å opprettholde produksjonen i Finsåvassdraget i fremtiden.

– Arbeidene vi har utført på dammen er rent vedlikehold kombinert med oppgraderinger for å tilfredsstille dagens regelverk for damkonstruksjoner, sier Sterud.

 

Fakta

  • Dam Kuli har en høyde på 22 meter og er 320 meter bred.

  • Betongstøpingen ble gjennomført med glideforskaling.

  • Entreprenøren har bygget ca. 7.000 kvadratmeter med forskaling.

  • Det har gått med ca. 600 tonn med armering og rundt 4.500 m3 med betong.