Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener vi trenger både vindkraft og annen fornybar kraft i Norge. Foto: Mona sprenger

Støtten i folket til fornybarutbygging har falt, men klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil ha både vindkraft på land og oppgradering av eksisterende vannkraft, forteller han til Energiteknikk.

Av Mona Sprenger

TRONDHEIM: Andelen som mener det er nødvendig å produsere betydelig mer fornybar energi har falt fra 79 i fjor til 73 prosent i år, ifølge en undersøkelse Enova la frem på en sin konferanse i Trondheim i tirsdag i forbindelse med Enova-konferansen.

– Det er fortsatt en stor folkelig oppslutning rundt mer fornybar kraft, understreker Rotevatn overfor Energiteknikk.

Han er klar på at Norge trenger mer fornybar kraft for å nå klimamålene.

– Selv om vi har lagt bort rammeplanen for vindkraft, betyr det ikke at vi ikke trenger mer vindkraft på land. Vi trenger mer fornybar energi, og vind er en del av løsningen, sammen med annen fornybar energi og oppgradering av eksisterende vannkraft, sier den ferske statsråden.

Pessimismen øker

Enova har i undersøkelsen også spurt nordmenn om de er enige i klimamålsetningene, og om de tror målene blir nådd. Kun en firedel tror at klimamålene blir nådd, mens flere har blitt pessimistiske. Det overrasker ikke Rotevatn.

– Klimaendringene har blitt mer synlige for folk med skogbranner i Australia og rekordvarme her hjemme i januar. Da kan man bli pessimistisk, men samtidig er det piler som peker riktig vei. Utslippene i Norge har gått ned og det gir grunn til optimisme. Samtidig er det mye som skjer; vind og sol har blitt billigere, sier Rotevatn til Energiteknikk. Han opplever at det er økende oppmerksomhet på behovet for å handle.

Stort klimaengasjement
Ifølge Enova viser undersøkelsen at folk fortsatt har størst tro på en sterk satsing på teknologiutvikling og gjenbruk av ressurser. Over 80 prosent mener dette må til for å nå klimamålene.

– Vi har aldri sett et så stort klimaengasjement som nå. I Enova jobber vi med spydspissene i næringslivet, og vi ser flere gode eksempler på teknologiutvikling som bringer oss mot lavutslippssamfunnet, sa administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova på konferansen.

Men det er ifølge Enova-sjefen ikke nødvendigvis slik at de tiltakene som gir raske klimakutt nå, er de riktige på lang sikt.

– Riktig bruk av hastverk er å sette pengene på de rene nullutslippsløsningene nå. Norge må støtte opp om teknologiutviklingen som allerede skjer, og holde dette trykket oppe. Slik skal vi klare å nå målet om et livskraftig lavutslippssamfunn innen 2050, sa Nakstad.