Equinors konserndirektør for ny energiløsninger, Pål Eitrheim, talte tirsdag på Enova-konferansen i Trondheim. Foto: Kilian Munch/Enova

Equinor ser store skalafordeler i flytende havvind.

– Hywind Tampen er en viktig byggekloss i oppskaleringen av flytende havvind. Oppskalering er nøkkelen til å ta ned kostnader ytterligere. Vi er på jakt etter de prosjektene som kommer etter Hywind Tampen, der vi virkelig kan skalere opp, kanskje til mellom 300 og 500 MW. Vi ser på ulike områder rundt om vi verden, sa Equinors konserndirektør for ny energiløsninger, Pål Eitrheim, på Enovakonferansen.

Til sammenligning skal Hywiind Tampen bestå av 11 turbiner som får en samlet kapasitet på 88 MW.

Trenger flere prosjekter

Målet er ifølge Eitrheim at flytende havvind skal være konkurransedyktig i 2030.

– Da trenger vi flere prosjekter og større prosjekter. Hvis vi lykkes, ser vi et enormt markedspotensial, sa han.

Konserndirektøren fortalte at Equinor jobber med konkrete muligheter i Europa.

– Vi vet det kommer en runde i Skottland, som sannsynligvis vil ha flytende areal. Vi ser på muligheter i Norge, i Spania, i Japan, i Sør-Korea og i California, sa Eitrheim.

Industrieventyr

Posisjonen Norge har som oljenasjon kan da bli et svært godt utgangspunkt.

– Jeg er overbevist om at flytende havvind kan bli et norsk industrieventyr som bygger videre på det beste av den kompetansen vi har og som tar med seg de mulighetene som olje- og gassindustrien gir for å posisjonere oss for et marked som i fremtiden kan bli stort, sa Eitrheim.