Kortbanenettet i Norge egner seg godt for elfly. Illustrasjonsofoto: Yann Kemper/Wikimedia Commons

Forskningsprosjektet Green Flyway har fått 20 millioner kroner av EUs interregionale midler til å etablere et testområde for droner og elektriske fly mellom Røros og Østersund.

Det skriver Gemini.

Det finnes i dag ikke tilsvarende testområder for droner og el-fly.

– Luftrommet her er lite trafikkert, byene har infrastrukturen som kreves, og kraftselskap som kan levere strøm fra fornybar energi. I tillegg er det spennende at to land er involvert i prosjektet, sier Trond Bakken i SINTEF, som leder prosjektet, til Gemini.

Røros og Østersund kommune er prosjekteiere.

Bakgrunnen for Green Flyway er at det er mangel på dedikerte områder for å teste og utvikle autonome luftfartøyer og droner.

Det nyetablerte svenske firmaet Heart har som ambisjon om å bygge elektrisk fly med 19 seter innen 2023 og sertifisere det innen 2025. I dag er maks størrelse på operative el-fly fireseter.

– Vi vet om 200 prosjekter som går på utvikling av el-fly og infrastrukturen rundt, så her skjer det mye. Heart kommer til å lage rent el-fly, men det er sannsynlig at de første flyene som kommer på markedet vil være hybride, sier Bakken.

I Norge er potensialet for elffly stort fordi kortbanenettet er godt utviklet på grunn av spredt bebyggelse.

Avinor har mål om at Norge skal ha elektrisk drevet rutefly innen 2030, og at all innenlands flytrafikk skal være nullutslipp innen 2040.