Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon hilste på NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid på NHOs årskonferanse onsdag. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

– Jeg håper virkelig at prosjektet videreføres, sa hun på NHOs årskonferanse.

I sin tale på NHOs årskonferanse i Oslo onsdag, la Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon vekt på Norges og Skottland felles interesser i å redusere klimagassutslippene.

Skottland skal redusere sine utslipp med 75 prosent innen 2030 og bli en «netto nullutslippsnasjon» innen 2045.

Overføre overskuddsenergi

Sturgeon åpnet Equinors Hywind-prosjekt i fjor, og roste på konferansen selskapets pionerarbeid. Innenfor tidevannskraft og bølgekraft så hun også muligheter for mer samarbeid.

– Og etter hvert som vi produserer mer kraft, må vi sikre at overføringsnettverket kan håndtere det. Derfor er den skotske regjeringen en sterk tilhenger av NorthConnect-prosjektet. Det vil gjøre det mulig at overskuddsenergi fra skotske vindparker overføres til Norge og Skandinavia, og når vinden ikke blåser vil det gjøre det mulig for norsk vannkraft å dekke noe av Skottlands kraftbehov, sa Sturgeon.

Regulatorene i både Norge og Storbritannia har understreket prosjektets potensielle fordeler. Det vil hjelpe både Skottland og Norge å redusere våre CO2-utslipp samtidig som det bedrer vår forsyningssikkerhet. Jeg håper virkelig at prosjektet videreføres, sa førsteministeren.

Passer på strømkundene

NorthConnect er en 1400 MW likestrømskabel som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

Prosjektet, som eies av Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og Vattenfall, er nå til konsesjonsbehandling i Olje- og energidepartementet. NVE konkluderte i desember med at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Da Olje- energiminister Sylvi Listhaug tiltrådte like etterpå, svarte hun slik på spørsmål om hva hun synes om NorthConnect-planene:

– Det er viktig å sørge for at vi fører en politikk som gjør at norske strømkunder ikke må betale mye mer for strømmen enn de burde.