Jenny Klinge fortsetter stille spørsmål ved Statnetts salg av 132 kV-nettet i Møre og Romsdal. Foto: Bernt Sønvinsen

Sp stiller spørsmål ved langvarig hjelp fra Statnett for 132 kV-kjøp.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, pågår det en drakamp mellom nettselskapene i Møre og Romsdal om å få kjøpe Statnetts 132 kV-nett i fylket.

Statnett har inngått intensjonsavtale med Mørenett om salg av alt nettet i fylket, men åpnet deretter for en samlet løsning der også selskapene på Nordmøre og i Romsdal kunne komme inn på eiersiden.

Stortingspolitikere har for lengst engasjert seg, og torsdag 2. januar sendte Jenny Klinge fra Senterpartiet et skriftlig spørsmål til energiminister Sylvi Listhaug der hun spør om statsråden mener at «forventningen Mørenett som potensiell kjøper av 132kv-nettet har om å få hjelp av Statnett til å drifte regionalnettet i mange år gir grunn til å bremse prosessen og vurdere andre mulige kjøpere».

Klinge begrunner spørsmålet med at tidligere energiminister Kjell-Børge Freiberg opplyste at Statnett har til hensikt å inngå en midlertidig drifts-, vedlikeholds- og beredskapsavtale med Mørenett om 132 kV-nettet.

«`Midlertidig’ avtale har Mørenett i denne sammenhengen oppfattet som en avtale som kan gå over mange år, ifølge min samtale med direktøren 26/11», skriver Klinge. Hun viser til at Mørenett, til forskjell fra de andre aktuelle kjøperne i Nordmøre og Romsdal Regionalnett, ikke har anlegg på Nordmøre og i Romsdal.

«Når Mørenett selv sier at de skal kunne få hjelp av Statnett i mange år framover, er dette ikke er forenelig med at Statnett selger for å konsentrere seg om sin hovedoppgave, nemlig 420kV-nettet», skriver Klinge.

Sylvi Listhaug har ennå ikke besvart spørsmålet fra Klinge.