reservegasskraftverk nyhamna
Det har tatt tid å selge Statnetts reservegasskraftverk på Nyhamna i Møre og Romsdal. Foto: Statnett

Får vedlikeholdskjøre reservegasskraftverket i to år til.

Som Energiteknikk nylig skrev, har Statnett søkt Miljødirektoratet om å få forlenget utslippstillatelsen sin på reservegasskraftverket (150 MW) på Nyhamna til utgangen av 2021. Nå er søknaden innvilget. 

Den opprinnelige tillatelsen gikk ut 31. desember 2019.

Bakgrunnen for søknaden er at Statnett trenger mer tid til å selge kraftverket, som ble overflødig etter at 420 kV-forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift i desember 2016.

Statnett søkte om å få gjennomføre åtte vedlikeholdskjøringer, i tillegg til testkjøringer hvis det blir aktuelt å vise fram kraftverket for en potensiell kjøper.

Vedlikeholdskjøringene ville ifølge Statnett føre til utslipop på til sammen 54 tonn CO2, mens en demonstrasjonskjøring ville gi et utslipp på ca. 93 tonn CO2, noe Miljødirektoratet mener «ikke vil gi nevneverdig miljømessig betydning».

NVE hadde opprinnelig gitt Statnett frist til 31. desember 2019 for å fjerne rervegasskraftverket på Nyhamna, men også NVE har forlenget fristen med to år.