En ny kraftlinje til Haugalandet vil gjøre det mulig for Gassco å bytte ut gassfyrte kompressorer med eldrift på Kårstø. Foto: Harald Pettersen/Equinor

Vil søke konsesjon i løpet av første kvartal i år, for blant annet å gi Gassco 160 MW ny kraft til elektrifisering på Kårstø.

* Oppdatert med kraftbehovet på Kårstø, som Statnett og Gassco har bekreftet.

Det er nye avtaler mellom Statnett og Gassco og Haugalandet Næringspark som legger grunnlaget for at søknaden kan sendes, skriver Statnett i en pressemelding.

Utredningsavtalene som nå er inngått innebærer at organisasjonene har forpliktet seg til å bidra til utviklingen av den nye kraftledningen, som skal øke overføringskapasiteten til Haugalandet.

Ny ledning

Statnett vil søke om å bygge ledningen enten Matre eller Sauda til Gismarvik på Haugalandet.

Det var i en konseptvalgutredning i 2015 at kraftledningen først ble vurdert, og i 2017 meldte Statnett om planene til myndighetene. 

– Med utredningsavtalene på plass, vil vi i Statnett søke konsesjon. Vi kan være klare til å starte byggearbeidene så snart vi har alle tillatelser på plass. Skulle det være flere planer for ny næring i området fremover, vil vi også se på ytterlige kapasitetsutvidelser i neste trinn, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Måtte først si nei

Gassco, som er operatør for gassbehandlingsanlegget på Kårstø, har tidligere bedt om kapasitet i nettet for å kunne erstatte gassfyrte kompressorer og kjeler med elektriske drivere.

Men da måtte Statnett si nei, på grunn av manglende kapasitet i nettet. I sommer kom en intensjonsavtale på plass, og nå er altså selve utredningsavtalen signert.

– Vi utreder nå muligheten for å øke andelen elektrisk drift av anlegget for å ytterligere redusere CO2 utslippet. Dette vil medføre et økt kraftbehov, og derfor støtter Gassco Statnetts utredningsarbeid for å øke kraftoverføringskapasiteten til Haugalandet, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco i meldingen.

* Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett opplyser til Energiteknikk at Gassco har varslet et behov på inntil 160 MW, noe også Gassco bekrefter.

– Gasscos behov er 160 MW økt effektbehov, og det er dette som er lagt inn i avtalen vi har inngått med Statnett om utredning av nettforsterkning til Haugalandet, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco til Energiteknikk.

Et jevnt uttak på 160 MW ville gitt et årlig forbruk på 1,4 TWh.

Stor næringspark

Haugaland Næringspark AS, lokalisert i Tysvær kommune har et ferdig regulert næringsareal på 5.000 dekar.

Næringsparken er i gang med store energi- og arealkrevende industrietableringer innen prosessindustri, teknologiproduksjon, datasenter og bioenergi.

– Vi er glade for at vi nå kan videre med disse planene. Tilgang på kraft er en viktig forutsetning for fremtidens grønne næringer, sier daglig leder Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark i meldingen..

1700 MW

Statnett er kjent med at det foreligger mulige planer om opp mot 1700 megawatt (MW) økt forbruk på Haugalandet, som langt overstiger dagens kapasitet. Med ny ledning på plass, er det kapasitet til å knytte de kjente forbruksplanene til Gassco og Haugalandet Næringspark til strømnettet.

Statnett skriver at de følger utviklingen i regionen, og vurderer å starte planlegging av neste trinn i nettutviklingen på Haugalandet i 2020.

– Vi ønsker å utvikle nettet i takt med de behovene som oppstår, og det er derfor viktig at vi blir kontaktet i tide til at vi kan lykkes med det, sier Vardheim.