Illustrasjonsfoto.

Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.

I løpet av de siste to årene har det kommet mange henvendelser knyttet til nytt forbruk på Nordmøre og i Romsdal, slik Energiteknikk har omtalt.

29. november skrev for eksempel Istad Nett et brev til Statnett, som Energiteknikk har sett, om at de 50 megawattene som var tilgjengelig i nettet på langt nær var nok.

Blant annet var det ikke 9,5 MW ledig til fergelading på sambandet Molde-Vestnes og 3 MW til sambandet Sølsnes-Åfarnes. Oppdretteren Salmon Evolution kunne heller ikke loves de 21,5 den hadde bedt om.

Systemvern

Istad Nett ba om en snarlig avklaring, og om de eventuelt kunne bruke systemvern på Molde-Vestnes-sambandet og et datasenter på 6 MW.

Nå er imidlertid Statnett i ferd med å ta hånd om situasjonen. På sin nettside tirsdag skriver Statnett at det er nødvendig å utrede tiltak for å øke kapasiteten i området.

Statnett har derfor i samarbeid med de regionale nettselskapene startet opp et arbeid for å vurdere hvilke tiltak i kraftnettet som kan møte disse behovene.

– Allerede nå har vi en løsning som vil dekke ny kapasitet som er meldt i regionen fram mot 2025. Vi vil øke transformeringskapasiteten i flere stasjoner i transmisjonsnettet for å sikre at næringsutviklingen i regionen ikke stopper opp, uttaler konserndirektør Håkon Borgen i Statnett i meldingen.

Møre i Molde

Ifølge Statnett ble det tirsdag avholdt et møte i Molde om saken hvor både næringsliv og regionale myndigheter i regionen deltok.

– For å møte allerede innmeldte behov som kommer innen de nærmeste årene vil det være nødvendig med økt transformering i Ørskog transformatorstasjon. Våre analyser viser at dette er en god, rasjonell løsning som kan realiseres relativt raskt. Vi har derfor valgt å starte arbeid for å få omsøkt og etablert dette tiltaket. Dette forventer vi vil kunne være på plass innen utgang av 2023, og gi kapasitet til økt forbruk i Istad og NEAS sitt konsesjonsområde, sier Borgen i meldingen.

– Med mindre systemdriftstiltak, som bruk av systemvern på større industri, sikrer vi at nytt forbruk kan realiseres før ny transformator er på plass, uttaler Borgen.

Vurdering på Nyhamna

Ifølge Borgen er det også besluttet å etablere transformering mellom 420 og 132 kV i Surna stasjon, noe som vil gi bedre kapasitet inn til og ut av NEAS-området, og gjøre det enklere å håndtere de store variasjonene i kraftbalansen her.

– Vi starter nå arbeidet med en konsesjonsprosess også for dette tiltaket, sier Borgen.

Når det gjelder linjen ut til Gasscos gassprosesseringsanlegg på Nyhamna, er beskjeden at bedret kapasitet dit også skal vurderes.

«Det ble i 2015 gjennomført en KVU knyttet til ønske om bedret leveringssikkerhet til aktørene på Nyhamna. Tiltakene man konkluderte med den gang, og som ikke ble videreført etter ønske fra kunden selv, vil igjen bli vurdert nå, men det som må være førende for nye tiltak er hvor nytt forbruk kommer, når det kommer og hvor stort det er», skriver Statnett.