Ifølge Statnett er reservegasskraftverket på Nyhamna (bildet) i god stand og «har potensielt meget stor verdi». Foto: Øyvind Lie

Statnett har søkt om forlangelse av utslippstillatelsen for reservegasskraftverket på Nyhamna til ut 2021, og varsler at salgsprosessen «vil kunne trekke ut».

I desember i 2018 fikk Statnett tillatelse for vedlikeholds- og demonstrasjonskjøring for sitt reservekraftverk på Nyhamna i Møre og Romsdal fram til utløpet av 2019, i påvente av at kraftverket skulle selges.

Det ble ikke noe salg, og 16. desember 2019 søkte Statnett Miljødirektoratet om forlenget utslippstillatelse, ikke bare ett år, men to.

«Det søkes om at utslippstillatelsen for kraftverket gis varighet til kraftverket er solgt og flyttet, dog ikke ut over 31.12.2021», skriver Statnett i sin søknad, som Energiteknikk har sett.

Ifølge Statnett er «mange ulike aktører har signalisert interesse for å kjøpe anleggene».

«Kraftverket på Nyhamna har potensielt meget stor verdi, og vi ønsker å få ut denne verdien. Vi har derfor ikke hastverk med å selge anlegget, og har tid til å vente på den rette kjøper. Salgsprosessen har derfor tatt tid, og vil kunne trekke ut», skriver Statnett.

Kostet 2,1 milliarder

Reservekraftverket på Nyhamna mistet i likhet med Statnetts andre reservekraftverk, på Tjeldbergodden, sin betydning som reserve da kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift i desember 2016.

For halvannet år siden ga NVE Statnett tillatelse til å legge ned kraftverket på Nyhamna. I vedtaket het det at «anleggene forutsettes avviklet og fjernet innen 31.12.2019».

Statnett har også informert NVE om at de trenger «noe mer tid» til å selge anlegget.

Kraftverkene, på 150 MW hver, sto ferdig i 2009, og hadde en samlet pris på 2,1 milliarder kroner.

Solgt til Tyrkia

I mars 2019 ble reservekraftverket på Tjeldbergodden kjøpt av det statlige tyrkiske anskaffelsesselskapet Temsan, på vegne av den statlige tyrkiske kraftprodusenten EUAS.

Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett ønsker overfor Energiteknikk ikke å opplyse hvor mye kraftverket på Tjeldbergodden ble solgt for.

Hun bekrefter at de har flere interessenter de er i dialog med om kjøp av Nyhamna-kraftverket, men hun vil ikke navngi noen av dem.

– Av hensyn til salget vil vi ikke oppgi hvem som er interessert i å kjøpe da det fremdeles ikke er inngått noen intensjonsoverdragelsesavtale, opplyser hun til Energiteknikk.

Utelukker ikke to år

– Regner dere med å bruke to år til på å selge det, slik søknaden deres åpner for?

– Vi ønsker å gjennomføre salget så raskt som mulig. Vi tror ikke dette vil ta to år, men det kan ikke utelukkes.

Nilson vil ikke ut med hvor mye penger Statnett regner med å få igjen for kraftverket.

– Vi jobber for å oppnå en så god pris som mulig i dette markedet, svarer Nilson.

Må kjøres jevnlig

Kraftverket er ifølge Statnett lite kjørt og i «meget god stand».

For å opprettholde den gode tilstanden er Statnett imidlertid avhengig av at maskinene roterer, og at de går jevnlig, som rent vedlikehold.

Ifølge Statnett må turbin og generator roteres ca. hver 45. dag for blant annet lagersmøring og for å unngå for stor statisk belastning og opplagring.

Denne rotasjonen krever at kraftverket kjøres på tomgang og det innebærer bruk av nataurgass.

Behandles av Miljødirektoratet

For 2020 planlegger har Statnett søkt om samme type kjøring som i 2019, det vil si åtte vedlikeholdskjøringer per år. Kjøringene vil vare ca. 45 minutter hver. Åtte kjøringer vil gi et totalt gassforbruk per år på mellom 16 og 20 tonn, noe som ifølge Statnett gir CO2-utslipp på ca. 54 tonn.

Statnett søker også om fire lastkjøringer per år på inntil 150 MW, på inntil en times varighet. Slik lastkjøring skal kun skje som ledd i en konkret salgsprosess, for at de potensielle kjøperne skal kunne verifisere at kraftverket fungerer som det skal.

En slik lastkjøring vil erstatte en planlagt tomgangskjøring. Gassforbruket ved 150 MW produksjon i en time vil være ca. 34 tonn, noe som betyr et CO2-utslipp på ca. 93 tonn.

Statnetts søknad er fremdeles til behandling hos Miljødirektoratet.